Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Mistra Sport & Outdoor

Mistra Sport & Outdoors är ett forsknings- och samverkansprogram för att skapa kunskap och lösningar för ökad hållbarhet inom idrotten och friluftslivet. Svenska Kanotförbundet är en av många organisationer som deltar i projektet där vi framförallt är delaktiga i två av de lärandegrupper som är en central del i projektet.

Många håller på med idrott eller friluftsliv på ett eller annat sätt. 4,6 miljoner människor är med i en idrotts- eller friluftsorganisation och många fler idrottar, är ute i naturen, tittar på idrott eller skjutsar till aktiviteter.

Mistra Sport & Outdoors arbetar i samverkan med många olika delar av samhället. Forskare från olika discipliner och universitet jobbar tillsammans med partners från idrotten, friluftslivet, företag och myndigheter för att skapa kunskap, lösningar och för att underlätta för idrotten och friluftslivet att använda dessa. Tanken är att starta en rörelse inom idrotten och friluftslivet för ökad hållbarhet.

Utgångspunkten för programmet är de miljöutmaningar vi står inför och de långsiktiga målen för programmet är att gemensamt:

  • Skapa världsledande forskning för att hitta och genomföra hållbara lösningar i praktiken
  • Starta en rörelse för en hållbar utveckling inom idrotten och friluftslivet
  • Verka för att etablera ett nätverksbaserat utvecklingscenter för hållbara lösningar

Mistra Sport & Outdoors ska bidra till att Sverige når Agenda 2030 målen för en hållbar utveckling.

Forskningsteman

Samverkansprojektet omfattar sex forskningsteman. Filmer som beskriver de olika teman hittar du nedan.

Läs mer om forsknings- och samverkansprogram på deras hemsida – Mistra Sport & Outdoors

Kontakt

Katinka Ingves
katinka.ingves@kanot.com

Har du generella frågor kring kanot och förbundets verksamhet är du alltid välkommen att kontakta oss på info@kanot.com.

Publicerad: 2023-03-01

Senast uppdaterad: 2023-03-24

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV