Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

VÅRA Kommittéer och arbetsgrupper

I Svenska Kanotförbundets organisation har kommittéer ansvar för en specifik gren eller verksamhetsområde. Kommittéerna ansvarar för verksamheten inom deras respektive gren/verksamhetsområde utifrån given budget. Det är styrelsen som formellt beslutar om vilka som ingår i kommittéerna. Kommittéer kan antigen ha en renodlad bredd- eller elitinriktning, men i flera fall har kommittéerna ett ansvar över båda delarna.

Läs mer om kommittéernas och arbetsgruppernas uppgift under Organisation.

Kommittéer

Nedan hittar du kontaktinformation till våra kommittéer. Mer information om kommittéernas arbete och fler kontaktuppgifter hittar du under respektive gren eller område.

Utbildningskommittén

Läs mer om utbildningskommitténs arbete här.
utbildningskommitten@kanot.com

Drakbåtskommittén

Ludvig Ahlin Hamberg
Ordförande
drakbat@kanot.com

Forspaddlingskommittén

Jimmy Melin
Ordförande
forspaddlingskommitten@kanot.com

Kanotpolokommittén Bredd

Arvid Göterdal
kanotpolo@kanot.com

Kanotpolokommittén Elit

Eva Lindmark
evakanotpolo@yahoo.se

Kanotseglingskommittén

Kalle Jonasson
Ordförande
kalle@kjsailing.com
070-827 77 49

Kanotslalomkommittén Bredd och Elit

Kent-Åke Lundberg
Ordförande
a.k.lundberg@telia.com

Mångfaldskommittén

mangfald@kanot.com

Slätvattenkommittén Bredd

Magnus Mattsson-Mårn
Ordförande
m.m-m@telia.com
070-331 19 77

Slätvattenkommittén Elit

Åsa Eklund
High Performance Manager
asa.eklund@kanot.com
073-331 19 77

SUP-kommittén

Patrick "Paddy" Boyum
patrick@boyum.se

Surfskikommittén

surfski.sverige@gmail.com

– –

Arbetsgrupper

Arbetsgrupper är en mindre formell del i organisation och kan tillsättas för att jobba med ett särskilt område eller specifik fråga. För tillfället finns det fyra arbetsgrupper inom kanotförbundet.

Älvgruppen

Samlingsnamn för arbetsgruppen "Vattendrag, forsrestaureringar och kanotleder"

Arbetsgruppen bevakar och jobbar med frågor kring vattendrag, forsrestaureringar och kanotleder. Inte minst med fokus på det just nu omfattande arbete som pågår med att återställa många älvar, forsar och vattendrag efter flottningsperioden. Svenska Kanotförbundet värnar att detta arbete görs med ett medvetet paddlingsperspektiv så att fina paddelleder kan vara paddelbara även för framtida generationer. Gruppen har en god samlad kompetens för att lyfta fram ett paddlingsperspektiv vid dessa restaureringar. Ett viktigt led i arbetet är en inventering av ledbeskrivningar för kanotleder i strömmande vatten med målet att få dessa publicerade digitalt på exempelvis Kanotguiden.

Läs mer om Älvgruppens arbete här.

Anders Ahnesjö
anders.ahnesjo@telia.com

Säkerhetsgruppen

Säkerhetsgruppens mål är att ha en helhetsblick över alla discipliner med helikopterperspektiv på delar som ligger inom flera delar inom kanotförbundet, t.ex. utbildningskommittén, kommunikation etc. Gruppen kan initiera och påverka utbildning eller andra insatser som går i linje med gruppens mål. Säkerhet är ett viktigt arbetsområde för kanotförbundet som vill värna säkerheten hos alla som paddlar. Samarbete med andra organisationer är en viktig och naturlig del i arbetet.

Katinka Ingves
katinka.ingves@kanot.com
076-611 43 03

LiveStream-gruppen

Möjligheten att livesända våra tävlingar har utvecklats och tagit stora kliv de senaste åren. Ännu finns det fortfarande mycket att göra, men redan nu kan vissa tävlingar följas live via kanotförbundets kanaler. Arbetet har tidigare fokuserat mest på slätvattentävlingar, men arbetet med att försöka involvera fler grenar pågår.

Johan Nilsson
johan.nilsson@kanot.com
073-331 19 79

Utbildargruppen

Utbildargruppen (tidigare Resursteam) samlar de utbildare som levererar SKF:s olika utbildningar, men arbetar även med utveckling och framtagning av utbildningsmaterial.

Läs mer om utbildargruppens arbete här.

Katinka Ingves (utbidlning inom friluftspaddling)
katinka.ingves@kanot.com
0766-114303

Johan Nilsson (utbildningar inom träning, tävling och barn- och ungdom)
johan.nilsson@kanot.com
073-331 19 79

Publicerad: 2022-12-01

Senast uppdaterad: 2024-05-15

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV