Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Månadens förening – Luleå Kajakklubb

Med energi och glädje sprider Luleå Kajakklubb paddling bland unga i Luleå! Trots ett visst geografiskt utmanande läge med is som sällan släpper taget förrän runt mitten av maj har klubben lyckats etablera en välfungerande verksamhet över tid. Framgångsnyckeln är deras mycket uppskattade kanotskola där även unga ledare utvecklas och inspireras till fortsatt ledarskap.

"Månadens förening" är ett iniativ för att hylla goda exempel från våra föreningar ute i landet och är en del i arbetet att visualisera och konkretisera vår vision och värdegrund. Vi vill berätta inspirerande berättelser och i maj lyfter vi Luleå Kajakklubb för sitt engagemang i kanotskolan med över 100 barn och unga, ett initativ som även skapar en naturlig ingång och ett fint sammanhang för ledare att utvecklas.

Kanotskolan, en framgångsnyckel

Trots ett visst geografiskt utmanande läge med is som sällan släpper taget förrän runt mitten av maj har klubben lyckats etablera en välfungerande verksamhet över tid. En viktig framgångsnyckel till detta är klubbens årligen återkommande kanotskola. Den utgör en central del både för rekrytering av aktiva men även, och inte minst, för att skapa ett sammanhang för ledarutveckling.

De senaste drygt 30 åren har deltagarantalet ofta nått upp till runt 100 barn och ungdomar i åldern 7–14 år. Klubbens äldre ungdomar är ledare och kanotskolan pågår vanligtvis under sommarlovets två första veckor. De senaste åren har ett samarbete etablerats med Luleå Kanotpoloförening Isbrytarna som numer också är en del av kanotskolan.

Kanotskolan är ett starkt varumärke i Luleå och när platserna släpps (vanligtvis måndagen efter påsklovet) fylls platserna snabbt. 2024 års kanotskola har i dagsläget passerat 100 deltagare och i skrivande stund är en reservlista upprättad, redan efter första dygnet efter att anmälan öppnades var det 75 deltagare anmälda.


Kanotskolebarn testar på kanotpolo i soligt väder i Luleå Kajakklubb


Upplägget utgår från PaddlePower

Upplägget för kanotskolan är att 5–6 grupper har aktivitet på förmiddagen, vanligtvis de yngre. På eftermiddagen har sedan ytterligare 5–6 grupper sina pass. Sedan ett antal år tillbaka utgår verksamheten från Svenska Kanotförbundets koncept PaddlePower. Efter dag 1 får deltagarna det vita armbandet och efter hela kanotskolan väntar det gula. De aktiva som därefter väljer att fortsätta paddla med klubben under sommaren får det gröna armbandet i samband med säsongsavslutningen i mitten av september.

Lek och utmaning

Dagarna fylls med lek, gemenskap och givetvis gott om paddling. Olika dagar innehåller olika typer av paddling för grupperna, utifrån ett schema som snurrar runt på K1, Besättning, Kanotpolo, Canadensare och på senare år även ett pass med SUP. Deltagarna får möjlighet att prova på en mängd olika sätt att paddla på och efter genomförd kanotskola kan de välja att fortsätta med antigen LKK (Sprint), Isbrytarna (Kanotpolo) eller köra med båda föreningarna.

Skräpkonst

PaddlePower-konceptet lyfter även in aktiva delar som handlar om miljö, säkerhet och allmän idrottskunskap. De senaste åren har bland annat en skräpsamlartävling arrangerats som en del av paddlingspassen. Deltagarna har samlat in skärp och skrot de hittar i vattnet och på stranden och med detta skapat olika konstverk på deras grupps samlingsplats. På den avslutande dagen syns flertalet konstruktiva konstverk, som sedan rivs, sorteras och hämtas upp av kommunen som kör det till återvinningen, ofta med ett mycket positivt mervärde på köpet.


Skräp blir tillkonst när ungdomarna städar vattnet och utdelningen av de vita och gula PaddlePower-armbanden firas med tårta!


Ledarutveckling

Som nämndes inledningsvis utgör kanotskolan även ett viktigt sammanhang för att utveckla ledare. Till årets kanotskola är 25-talet ungdomar i åldern 13–17 år med som ledare. Ytterst ansvarig är en av LKK anställd huvudledare, en äldre aktiv som fyllt minst 18 år. Därutöver finns det alltid 1–2 föräldrar på plats som back-up om hjälp skulle behövas. Från och med det år ledarna går ut nian är de anställda av kommunen som feriearbatera. Innan dess anställer klubben ungdomarna, främst som hjälpledare.

Erbjuds utbildning

Från det år aktiva ungdomar fyller 13 år får de möjligheten att vara hjälpledare. Ofta är det någonting de ser framemot och sätter ett stort värde på. De får gå en grundläggande ledarskapsutbildning för unga ledare via RF-SISU Norrbotten och deltar därutöver på den ledarutbildningsdag som klubben genomför varje år med alla som ska vara ledare. De äldre ledarna går Första Hjälpen och HLR samt i flera fall kanotförbundets Lekande Kanot och RF-SISU:s Introduktionsutbildning för tränare. Utbildningarna ger en grund, men det är under kanotskoleveckorna som deras ledarskap verkligen utvecklas. De nya hjälpledarna tar små delar av ledarskapet och ingår alltid i en ledargrupp med 1–2 äldre huvudledare samt en ytterligare hjälpledare.

Starkt ledarskap

Många av de ledare som genom åren har tagit ledarroller inom klubben, främst som tränare men även som föreningsledare, har börjat sin ledarresa i kanotskolan. Att få två veckor av intensivt praktiskt ledarskap under flera år bygger ett starkt ledarskap hos många. Parallellt med att bli erbjuden utbildning, både via kanotförbundet, RF-SISU och internt i klubben odlas många goda ledare.

Energi och glädje

Kanotskolan är en kärna i LKK:s verksamhet, väl värd att satsa vidare på oavsett hur klubbens verksamhet i övrigt utvecklas. De två inledande veckorna på sommarlovet när klubben och dess vatten fylls med 100 barn och ungdomar är en energiinjektion för paddling i Luleå. Oavsett om deltagarna fortsätter att paddla organiserat efter kanotskolan eller inte innebär kanotskolan allt som oftast en positiv grundsyn på paddling och det sammanhang som finns nere på klubben. Kanotskolan står sig stark i Luleå, och lär fortsätta att göra så många år framöver.

– –

Kort om Luleå Kajakklubb

Grundades: 1935
Antal medlemmar: Drygt 300 (56% män, 44 % kvinnor)
Medelålder: 29 år
Hemsida: www.luleakajakklubb.se
Vision: vår gemenskap föder framgång

Luleå Kajakklubb, LKK, närmar sig 90-årsjubileum. Sedan starten 1935 har klubben haft några olika hemadresser runtom i Luleå, men återfinns sedan drygt 40 år tillbaka vid Björkskatafjärden där tävlingsbanor finns utlagda varje sommar. LKK är utgångspunkt för paddling i flera olika former; barn- och ungdomsverksamhet, motions- och havspaddling och en aktiv tränings- och tävlingsverksamhet för ungdomar, juniorer och seniorer inom slätvatten (främst sprint).


En superhero-paddlare har Luleå Kajakklubbs flagga som mantel och till höger utklädda barn och unga med vatten bakgrunden.

Publicerad: 2024-05-31

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV