Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Nya kriterier och ny logotyp för Godkänd Kanotcentral

I samband med att kriterierna för Godkänd Kanotcentral nyligen uppdaterades tog vi fram en ny logotyp för Godkänd Kanotcentral samt en helt ny kvalitetsmärkning – Auktoriserad utbildare.

Förra året gjordes ett stort arbete med att se över konceptet Godkänd Kanotcentral och de krav som ställs på kanotcentralerna. En arbetsgrupp lade fram ett förslag som skickades ut på remiss till samtliga våra Godkända Kanotcentraler, SKF:s styrelse, säkerhetsgruppen och kansli. Ett stort tack till arbetsgruppen som lade tid och engagemang på uppdraget, och tack också till alla er som tog er tid att skicka in värdefulla synpunkter och förslag på remissen.

Ett viktigt beslut som fattades är att det även fortsättningsvis är viktigt med det personliga mötet – kunden ska ha möjlighet att ha en dialog med kanotcentralens personal med syftet att instruktioner och information kan anpassas efter kunden och situationen.

Kriterierna för Godkänd Kanotcentral finns till för att det ska finnas en minimistandard vad gäller kvalitet och kunskap så att:

  • Kunden vet vad hen kan förvänta sig
  • SKF känner oss stolta och trygga med att marknadsföra och rekommendera Godkänd Kanotcentral
  • KC är stolta över att ingå i kvalitetsmärkningen och tryggt kan hänvisa kunder vidare till andra Godkända Kanotcentraler

Vi beklagar att vi från SKF:s håll har blivit försenade med färdigställandet av de nya kriterierna, men nu är informationen klar. Kontakta oss om du är intresserad av att ta del av informationen och de nya kriterierna.

Krav på Paddelpasset – Gul nivå

För att försäkra att kunden får riktiga instruktioner och grundläggande säkerhetsinformation införs kravet på att personal som har kundkontakt har som lägst egen kunskap Paddelpasset – Gul nivå. På Kanotcentralen ska det finnas en person som är ansvarig för att se till att även tillfällig personal har kunskap på gul nivå. Gul nivå är grundläggande teknik, kunskap om grunder i säkerhet och miljö, bland annat Allemansrätten.

Läs mer om Paddelpasset – Gul nivå.

Om verksamheten anordnar turer och kurser är det starkt rekommenderat att ledare och instruktörer är utbildade. En utbildad ledare/instruktör innebär att hen har gått en säkerhetsutbildning/kurs – antingen hos Svenska Kanotförbundet eller likvärdig. Att ha utbildade ledare/instruktörer innebär att verksamheten uppfyller branschstandardkrav.

Läs mer om våra utbildningar.

Ny kvalitetsmärkning – Auktoriserad utbildare

Alla som håller SKF:s utbildningar och examinerar Paddelpasset är auktoriserade utbildare. Våra utbildare anordnar olika SKF-utbildningar och Paddelpass-examinationer, men bedriver inte uthyrning. I de nya kriterierna för "Godkänd Kanotcentral" ingår att verksamheten omfattar uthyrning, och därför uppstod behovet av en ny kategori.

För att ge företag som har auktoriserade utbildare möjlighet att synas även om de inte har uthyrning finns numera rubriken "Hitta Auktoriserad utbildare". Alla utbildare som SKF har finns listade på utbildningssidorna, men där framgår inte vilket företag eller organisation som utbildaren är kopplad till.

Kanotcentraler som har auktoriserade utbildare visas under både Godkänd Kanotcentral och Auktoriserad utbildare.

Godkända kanotcentraler och auktoriserade utbildare ska inte använda Svenska Kanotförbundets logga, utan de nu framtagna logotyperna. Logotypen skickas ut separat digitalt – kom ihåg att uppdatera på er hemsida.

Läs mer om Godkänd Kanotcentraler här.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss för att ta del av den uppdaterade informationen och de nya kriterierna.

Katinka Ingves
katinka.ingves@kanot.com
076-611 43 03

Publicerad: 2023-04-13

Senast uppdaterad: 2023-04-14

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV