Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet
Kompletteringsutbildning Havskajakledare1 på vattnet

Tryggt ledarskap – gratis webbutbildning för ledare

Idrottsrörelsen ska vara en plats där alla känner sig välkomna och trygga. Nu har Parasport Sverige tagit fram den kostnadsfria utbildningen "Tryggt ledarskap" som riktar sig till ledare och genomförs online.

Svenska Kanotförbundet arbetar för att svensk kanot ska var en trygg och inkluderade idrott. Inom SKF verksamhet råder nolltolerans mot mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. I vår verksamhet ska alla känna sig välkomna och kunna känna delaktighet och gemenskap, vilket förutsätter ett aktivt arbete med tränar- och ledarkulturer samt med att översätta värdegrunden i konkreta beteenden.

Vi välkomnar därför att alla ledare runt om våra föreningar att genomföra Parasport Sveriges nya webbutbildning "Tryggt ledarskap". Utbildningen består av två delar och tar totalt ca 30 minuter att göra. Du kan välja att göra den i ett sträck eller att göra del 1 först och ta del 2 vid ett senare tillfälle. Varje del tar ca 15 minuter att genomföra. Ingen registrering krävs.

Den första delen handlar om ledarens roll, hur du kan jobba för att skapa en bra stämning i gruppen och hur du kan göra träningen så tydlig som möjligt för idrottarna. Den andra delen får du veta mer om hur du kan skapa en trygg miljö för idrottarna och hur du ska göra om något oönskat händer.

Projekt om trygg idrott

Svenska Kanotförbundet påbörjade under 2024 projektet "Välkommen hem – till svensk kanot" – ett arbete som vi önskar ska leda till att det ska vara självklart och naturligt för alla att jobba aktivt för en trygg och välkomnande verksamhet. Projektet löper över två år och syftar till att analysera förbundets nuläge och därmed identifiera brister, svaga punkter och luckor gällande vårt arbete med skapa en trygg och välkomnande idrottsmiljö för alla.

Läs mer om projektet här.

Publicerad: 2024-06-27

Senast uppdaterad: 2024-06-27

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV