Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Juniorlandslaget Sprint söker ny Förbundskapten

Under 2022 har Fabian Paldanuis varit förbundskapten och Thomas Edhag träningsansvarig för juniorlandslaget sprint. Nu kliver Fabian av sitt uppdrag och vi söker en ny kapten inför säsongen 2023.

Under 2022 har Fabian Paldanuis varit förbundskapten och Thomas Edhag träningsansvarig för juniorlandslaget sprint. Fabian har nu valt att kliva av sitt uppdrag och vi söker nu en ersättare alternativt ett kaptenspar inför säsongen 2023. Vi kommer att skapa ett juniorlandslagsledarteam med olika kompetenser där vi även önskar individer från båda könen.

För Juniorlandslaget består säsongen 2023 av två internationella tävlingar med förberedande läger; Junior-VM i Italien samt Junior-NM i Danmark. Utöver dessa två mästerskap tillkommer Olympic Hopes för 16 & 17 åringar – bemanning för detta är ännu inte fastställt men räkna med att någon från teamet kommer vara delaktig här. Under höst, vinter vår kommer även juniorlandslagsteamet att vara involverad i Röda tråden junior som har en tydlig landslagskoppling.

Uppdraget

Uppdraget tydliggörs i landslagets ”Kaptensbok” utifrån rubrikerna nedan.

Huvuduppdrag

 • Hålla informationsmöte (digitalt) i februari för aktiva som aspirerar till Juniorlandslaget angående syfte, mål och uttagningskriterier.
 • Ta ut en trupp till JVM samt JNM.
 • Planera, genomföra och utvärdera ett JVM-läger och ett NM-läger.
 • Planera och leda svenska juniorlaget på JVM och JNM.
 • Utbilda/träna de aktiva enligt landslagets utvecklingstrappa.

Ansvar

 • Informera på kanot.com om uttagningsgrundande tävlingar.
 • Närvara på uttagningstävlingar.
 • Informera om laguttagning på kanot.com efter avslutad uttagningsprocess.
 • Skicka ut PM till JEM/JVM-, NM-läger samt JEM/JVM och NM till berörda aktiva.
 • Tillsammans med Team Manager anmäla till JEM/JVM och NM.
 • Upprätta en verksamhetsplan.
 • Lämna in en verksamhetsberättelse.
 • Hålla tilldelad budget.

Samverkan

 • Samverka med seniorlandslaget vad gäller JEM/JVM samt ha en dialog med seniorkaptenen inför Höstregattan kring de aktiva som går upp i seniorklassen samt testlopp på uttagningstävlingarna.
 • Samverka med maratonkaptenen vid planering av verksamhet som rör juniorerna.
 • Samverka med Kanotgymnasiet vad gäller de aktiva som går där.
 • Samverka med Team Manager för bokning av EM/VM-, NM-läger vad gäller kost, logi och kanoter.
 • Samverka med U- och U21-kaptener vid planering, genomförande och utvärdering av NM.
 • Ha en nära dialog med ungdomskaptenerna inför/under Höstregattan kring de aktiva som går upp i juniorklassen.
 • Delta på kaptens- och elittränarmöten via Teams 6–8 gånger per år.
 • Delta på SKF:s utvecklingsträff för elitverksamheten som sker 1–2 gånger per år á 2 dagar.

Utvärdering

 • Utvärdera genomförd verksamhet enligt mall.
 • Delta i en utvärderingsträff med HPM och/eller Elitkommittén.

Röda tråden junior

Är träningssystemet för juniorerna med fokus på träning och utbildning främst riktat mot teknik, besättning och träningslära. På hösten hålls ett Kickoff-helgläger i oktober, Mullsjölägret på fyra dagar i okt/nov samt ett helgläger första helgen i december. På våren erbjuds en träningsvecka på Mallorca i samband med sportlovet samt ett fyra dagars läger i mitten av maj med fokus på besättning.

Kvalifikationer

Ditt allmänna ledarskap tillsammans med din förmåga att leda och skapa en trygg och utvecklande miljö är avgörande i rollen. Likaså din kanotspecifika erfarenhet och kompetens.

En god förmåga att samarbeta utgör en central del i uppdraget och stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. SKF:s tränarutbildningar, liksom övriga idrottsrelaterade tränarutbildningar, är starkt meriterande.

Tidsåtgång, villkor och ersättning

Tidsåtgången för uppdraget består av ca 35–40 dagar för säsongen 2023. Uppdraget gäller för säsongen 2023, fram t.o.m. den 30 september 2023. I september 2023 genomförs en dialog och utvärdering kring fortsättning eller ej.

Uppdraget arvoderas med 750 kr/dag under de dagar ni har verksamhet med landslaget, dock max ett halvt basbelopp. Kost och logi i samband landslagsuppdrag står SKF för. Reseersättning utgår för transport till och från uppdrag.

Hur söker jag?

Skicka in din intresseanmälan med en beskrivning av vem du är, vilken tränarerfarenhet du har samt vad du vill och kan bidra med som förbundskapten för juniorlandslaget till asa.eklund@kanot.com, senast måndag den 15 november 2023.
HPM, GS och Slätvatten Elit kommer sedan att ta ett beslut utifrån inkomna ansökningar och presentera en ny kapten för säsongen 2023.

Begränsat registerutdrag

Den 1 januari 2020 infördes ett krav på att alla nya ledare som har regelbunden eller direkt kontakt med barn och ungdomar ska visa upp ett begränsat registerutdrag. Detta tillämpar även SKF för ett uppdrag som detta.

Frågor?

Åsa Eklund
High Performance Manager, HPM
asa.eklund@kanot.com
070-373 48 43

Dag Johansson
Generalsekreterare, GS
dag.johansson@kanot.com
070-37 25 448

Publicerad: 2022-10-13

Senast uppdaterad: 2022-12-21

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV