Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

SKF:s Breddelitsatning Ungdom

Den 1:a okt 2021 startade Svenska Kanotförbundet upp en långsiktig satsning i syfte att lyfta svensk kanot inom sprint och maraton med sikte mot framtiden. På ungdomsnivå är syftet att stimulera till goda utvecklingsmiljöer ute i klubbarna där de aktiva trivs och har möjlighet att utvecklas både som människor och idrottare.

Inriktning

Breddelitsatsningen är en tränings- och utbildningssatsning riktat till både aktiva och tränare. Utbildningsmässigt ligger fokus på ”rätt träning i rätt ålder”, teknik- och besättningskompetens. För de aktiva motsvarar satsningen första trappsteget i SKF:s ”träningssystem” och för ledarna utbildningssteget Tränare 2, där den kanotspecifika delen heter ”Levande kanot”.

Mål

Att de aktiva och lär känna varandra inom regionen, har kul tillsammans och stärker gemenskapen.

  • Fler ungdomar som tränar regelbundet i enlighet med utvecklingstrappan, utvecklar sin kapacitet och kanotfärdighet samt erhåller kunskap om träning, teknik och besättning.
  • Fler utbildade tränare, tränarnätverk samt ökat samarbete mellan klubbarna.

Upplägg

Satsningen involverar både den aktive och dess tränare. SKF:s roll är att stå för läger, utbildningsinsatser och stimulera till tränarnätverk medan den aktives tränare och klubb ansvarar för en god utvecklingsmiljö, träningsplanering samt coachning på hemmaplan.

Vilka kan anmäla sig till breddelitsatsningen?

Alla aktiva som uppfyller följande kriterier är välkomna att anmäla sig – läs mer i inbjudan här.

1. Ha förmåga att hantera en tävlingskanot i K1 och K2 i varierande väderförhållanden.
2. Klarar av att träna 2 pass per dag på ett helgläger samt tränar 4–8 pass i veckan kontinuerligt.
3. Är nyfikna på en framtida kanotsatsning.
4. Skriver, alternativt börjar skriva, träningsdagbok från den 1 oktober aktuellt år.

Anmälan

Inbjudan med mer information kring aktuellt upplägg samt hur man anmäler sig hittar du här.

Kontakt

Åsa Eklund
High Performance Manager
asa.eklund@kanot.com
073-331 19 77


Publicerad: 2022-12-14

Senast uppdaterad: 2022-12-14

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 125 föreningar och runt 90 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Luleå i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

FÖLJ OSS
Facebook
Instagram
Nyhetsbrev