Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Forsrestaureringar

Paddelperspektiv i beslutsprocesser

Svenska Kanotförbundets arbetsgrupp för vattendrag, forsrestaureringar och kanotleder – Älvgruppen, är en resurs för myndigheter, offentliga aktörer och övriga i frågor som rör kanotleder, restaurering av vattendrag eller andra insatser inom vatten- och naturvård i planerings- och genomförandeprocesser. Arbetsgruppen har en bred kompetens och utgörs av sakkunniga inom relaterade områden.

Älvgruppen

Arbetsgruppen "Vattendrag, forsrestaureringar och kanotleder"

Arbetsgruppen bevakar och jobbar med frågor kring vattendrag, forsrestaureringar och kanotleder. Inte minst med fokus på det just nu omfattande arbete som pågår med att återställa många älvar, forsar och vattendrag efter flottningsperioden. Inom ramen för ett projekt finansierat av Riksidrottsförbundet har en manual tagits fram som tydligt beskriver hur arbetet bör utföras för att värna både ekologiska samt paddlings- och fiskerelaterade intressen.

Svenska Kanotförbundet värnar att detta arbete görs med ett medvetet paddlingsperspektiv så att fina paddelleder kan vara paddelbara även för framtida generationer. Gruppen har en god samlad kompetens för att lyfta fram ett paddlingsperspektiv i dessa frågor. Ett viktigt led i arbetet är en inventering av ledbeskrivningar för kanotleder i strömmande vatten med målet att få dessa publicerade digitalt på exempelvis Kanotguiden.

Projekt

Kontakt

Om du har frågor kring Älvgruppens arbete är du alltid välkommen att kontakta oss.

Anders Ahnesjö
anders.ahnesjo@telia.com

Publicerad: 2023-01-30

Senast uppdaterad: 2023-02-06

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV