Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Invasiva arter

Paddlar du där det finns invasiva arter eller växter? När du flyttar din kanot från ett vatten till ett annat, till exempel vid tävling eller en utflykt, kan du få med dig ovälkomna fripassagerare i form av smitta, sporer eller larver från arter till nya vatten. Även om arten i sig inte är främmande eller invasiv kan den störa det ekologiska systemet på platsen och därmed den biologiska mångfalden. Hjälp till att sprida information och kunskap kring hur man som paddlare kan hjälpa till att förebygga spridning.

Invasiva arter

Paddlar du där det finns invasiva arter eller växter? När du flyttar din kanot från ett vatten till ett annat, till exempel vid tävling eller en utflykt, kan du få med dig ovälkomna fripassagerare i form av smitta, sporer eller larver från arter till nya vatten. Även om arten i sig inte är främmande eller invasiv kan den störa det ekologiska systemet på platsen och därmed den biologiska mångfalden. Hjälp till att sprida information och kunskap kring hur man som paddlare kan hjälpa till att förebygga spridning.

Invasiva arter

Havsspya (filtsjöpung), större rovmärla, svartmunnad smörbult och signalkräfta – det är några som vi inte vill ha som paddelkompisar. De är alla invasiva främmande arter, precis som växterna vattenpest och sjögull som kan breda ut sig som täta mattor i vattnet.

Svenska Kanotförbundet arbetar med att sprida information och kunskap kring hur man som paddlare kan hjälpa till att förebygga spridning av främmande och/eller invasiva arter, både djur och växter.

Vad är invasiva främmande arter?

Invasiva främmande är arter som med människans hjälp flyttats från sin ursprungliga miljö och i sin nya omgivning börjar sprida sig snabbt och orsakar allvarlig skada för ekosystem, infrastruktur eller människors hälsa. Det här är ett av de största hoten mot biologisk mångfald i Sverige och globalt, och antalet främmande arter som blir invasiva ökar från år till år.

Till dig som rör dig på hav och sjö, å och älv

Paddlar du där det finns invasiva arter eller växter? Eller där det finns kräft- eller laxpest? När du flyttar din kanot från ett vatten till ett annat, till exempel vid tävling eller en utflykt, kan du få med dig ovälkomna fripassagerare i form av smitta, sporer eller larver från invasiva arter till nya vatten. Även om arten i sig inte är främmande eller invasiv kan den störa det ekologiska systemet på platsen och därmed den biologiska mångfalden. Ta reda på vad som gäller där du paddlar, till exempel hos din lokala Länsstyrelse.

Var även försiktig när du paddlar genom vatten med mycket växtlighet så att du inte riskerar du att köra sönder växterna. Lösa skottdelar kan flyta iväg och bilda nya bestånd.

Havs- och vattenmyndigheten tipsar om vad du bör tänka på i olika situationer.

Töm, tvätta, torka

Oavsett var du paddlar är det en god rutin att alltid tömma, tvätta och låta kanoten torka ordentligt innan den används på en ny plats. För kusterna räknas Östersjön och Västerhavet som olika platser. Ibland räcker det med endast några få sporer eller ägg för att en art ska sprida sig vidare.

Hjälp till att sprida information

Genom att öka din kunskap om arterna, hur de sprids och vilka regler som finns kan du hjälpa till att stoppa spridningen och bevara mångfalden i vår natur. Se filmerna nedan från Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket tagit fram.

Det finns även både snygga och informativa affischer som ni kan skriva ut och sätta upp i klubbhuset eller på kanotcentralen.

Rapportera

Om du skulle få syn på en invasiv främmande art så rapportera gärna det till SLU:s Artportal rappen.nu. Det är särskilt viktigt om du är i ett naturreservat eller i en nationalpark för där kan invasiva främmande arter göra särskilt stor skada på värdefulla naturmiljöer. Det är bra om du tar en bild så att det går att bekräfta vilken art det rör sig om.

Läs mer om Rappen och hur du rapporterar här.

Jag vill veta mer om invasiva främmande arter

Havs- och vattenmyndigheten
Naturvårdsverket
SLU Artdatabanken

Länsstyrelsen

Publicerad: 2024-06-05

Senast uppdaterad: 2024-06-11

Författare: Helene Ripa

Hjälp till att stoppa invasiva främmande arter

Hjälp till att stoppa invasiva arter i sjöar, hav och vattendrag

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV