Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

natur Värd att skydda

Som kanotist kommer vi nära naturen, det är en fin del av själva upplevelsen. Det innebär också att vi måste ta särskild hänsyn till djur och natur som behöver extra skydd. Var noga att respektera exempelvis fågelskydd och sälskydd i de områden du paddlar, särskilda föreskrifter gäller under olika perioder av året. Kolla noga vad som gäller just på den plats du befinner dig. Olika naturskyddade områden kan också ha olika föreskrifter i nationalparker, naturskyddsområden och Natura 2000-områden och så vidare.

För att kunna hitta information om skyddad natur kan du använda kartverktyget – Skyddad Natur

Många olika sätt att skydda djur och natur

Vid sidan av det formella skyddet sker stora och viktiga åtaganden genom olika frivilliga naturvårdsinsatser, till exempel markägares frivilliga avsättningar av skyddsvärd skog.

Naturmiljön kan också skyddas genom andra bestämmelser som gäller särskilda områden. Det handlar bland annat om miljöbalkens hushållningsbestämmelser där till exempel områden av riksintresse anges, liksom älvar och älvsträckor där bland annat vattenkraftverk inte får finnas.

Det finns även djur- och växtskyddsområden där allmänheten, och i vissa fall även markägaren, inte får vistas inom området under en viss tid av året. Kulturreservat bildas i syfte att bevara värdefulla kulturpräglade landskap, men många kulturreservat innehåller även höga naturvärden och värden för friluftsliv.

Mer information om skyddad natur finns att läsa hos bland annat Naturvårdsverket.


kajakpaddling på flottarleden

Publicerad: 2023-06-02

Senast uppdaterad: 2023-08-15

Författare: Åsa Andersson

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 90 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV