Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Kanotister utbildas i miljöengagemang

Allemansrätten fungerar om alla tar ansvar och kan avgöra vad som är lämpligt just här och nu, att kunna läsa landskapet och bedöma situationen. För att kunna fatta bra beslut är det viktigt att man har rätt kunskap och information.

Ett av Kanotförbundets uppgifter är att informera om, och öka förståelsen för, vår fantastiska natur och vad vi kan göra för att vara rädd om den. För att stärka kanotisters medvetenhet ingår därför miljö som en del i alla Kanotförbundets ledarutbildningar. Utbildningarna lägger stor vikt vid att ledare ska lära sig att förstå varför, och hur, man som ledare inkluderar miljöfrågor i paddlingen. Just ledarrollen har stor betydelse för att öka kunskapen om allemansrätten och miljöengagemanget i en paddelgrupp.

Miljöengagerad paddling

En särskild utbildningsmodul för ledare med fokus på att skapa miljöengagemang finns också framtagen och har provats vid ett par tillfällen, bland annat vid Kanotförbundets Skärgårdsläger Ledarutveckling i Gryt 27–28 augusti. Målet med "Miljöengagerad paddling" är använda sig av de faktorer som skapar ett engagemang för att bete sig mer i samklang med naturen.

Dessa tre faktorer:
• En gynnsam platsrelation (platsen)
• Det sociala sammanhanget (gruppen)
• Adekvata friluftserfarenheter (kunskap)

Paddelpasset

Miljö och allemansrätten är också en naturlig del av material och utbildningar som riktar sig till barn- och ungdomar samt vuxna och är även en del i certifieringen av våra Godkända Kanotcentraler.

I utbildningsplattformen Paddelpasset, som är en utvecklingsstege med totalt sex nivåer med syftet att öka kunskapen kring miljö och säkerhet inom paddling, är dessa frågor centrala. Paddelpasset kan används inom alla kanotgrenar och redan på grundnivån, nivå 1 – Gul, ska kanotisten kunna det grundläggande i allemansrätten och förstå innebörden av:

• ”Se utan att störa”
• Inte lämna några spår
• Respektera skyddade naturområden

Vartefter utbildningsnivån ökar så ökar också kunskapskraven på vad man ska kunna för att bli godkänd på en examination. Den som examineras på nivå 3 – Blå, ska vara medveten om kanotistens miljöpåverkan och även kunna vara proaktiv för minimera den. På den här nivån ingår bland annat:

• Kunskap om hur man tar reda på tillträdesregler som gäller, exempelvis fågelskyddsområden
• Hur man beter sig vid matlagning och disk, toalettbesök i naturen
• När man behöver markägarens tillstånd att campa

Läs mer om Paddelpassets innehåll och de olika nivåerna här.

Svenska Kanotförbundets verksamhet genomsyras av allemansrätten i flera olika delar och för olika målgrupper, bland annat i våra utbildningar. Hittills i år har 1400 kanotister examinerats i Paddelpasset och alltså fått en ökad insikt i, och kunskap om, miljö och allemansrätten.

Mer information kring våra utbildningar och dess innehåll hittar du här.

Välkommen att kontakta Katinka Ingves, katinka.ingves@kanot.com om du är intresserad av eller har frågor kring våra utbildningar.

Publicerad: 2022-09-22

Senast uppdaterad: 2022-12-22

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV