Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Examinatorsträff i Älmhult

Helgen 15–16 oktober anlände dryga 20-talet examinatorer till den godkända kanotcentralen Sjöstugans camping i Älmhult. Både moln, sol och någon regnskur ramade in träffen där diskussionerna gick varma i en öppen, nyfiken och generös anda.

Kanotförbundets utbildningstrappa för personliga färdigheter, Paddelpasset, är Sveriges version av Euro Paddle Pass. Det är en Paddelpass-examinator som bedömer en kanotists kunskapsnivå inom Paddelpasset och examinatorer från grön nivå och uppåt behöver vart fjärde år uppdatera sin behörighet genom att delta på en träff.

SKF beslutade för två år sedan att förlägga examinatorsträffarna i olika regioner av Sverige för att öka tillgängligheten för så många som möjligt att delta. I år var det dags för södra Sverige och platsen för träffen var Älmhult. Det uppskattades mycket av både arrangörer och deltagare att allt var samlat på ett ställe – restaurang, konferenslokal, flera boendealternativ (från tält till hotell), och framför allt, kanoterna kunde ligga vid stranden, knappt 200 meter från konferenslokalen.

Träffarna är till för att examinatorer ska delta i analysdiskussioner, göra gemensamma nivåbedömningar och reflektera tillsammans om examinationer. Det blir också ett tillfälle för att knyta kontakter, utbyta tips och erfarenheter av rollen som examinator. Examinatorn uppdaterar sin behörighet på aktuell nivå för fyra år framåt.

 

Examinatorer står på en strand med sina kanadensare och havskajak

 

Att slippa biltransporter till vattnet innebar besparing både i tid och möda. Istället fanns tid för att studera filmklipp med kanotister och ha en mer djupgående diskussion om teknikanalys och bedömning av det som visades på filmerna. Filmanalys är ett inslag som kommer att utvecklas till kommande examinatorsträffar, eftersom det enligt deltagarna var ett bra verktyg för att analysera och kalibrera bedömningar.

Kanadensarexaminatorerna och havskajakexaminatorerna på blå nivå saknade möjlighet till mer dynamisk miljö med vind, vågor och lite strömmande vatten. De fick hålla tillgodo med den stilla Möckeln, men vi hoppas att vi kan hitta bra lokaliteter för blå miljö framöver.

Från Växjö Canoe Club och Linköpings Kanotklubb kom kandidater som ställde upp för att examinatorerna skulle få genomföra praktiken med examinationsmoment på vattnet. Kandidaterna var mycket uppskattade för att de var väl förberedda och kunniga om vad Paddelpasset innebär, och för att de var medvetna om att de var där för examinatorernas skull och inte tvärtom.

Inte bara behovet av att uppgradera sin behörighet var viktig för deltagarna, utan också den möjlighet till samtal och diskussion som ges på träffen. Som en av deltagarna uttryckte det:

"En effekt av träffarna är ju att vi skapar ett nätverk eller en community för kompetens inom svensk "rekreationspaddling". Att vara en del av det, med allt vad det innebär, är ett syfte för mig."

 

Deltagarna på examinatorsträffen sitter runt en bord och diskuterar


Kommande träffar

Examinatorsträffarna förläggs i olika geografiska regioner. Planeringen för kommande år ser ut så här:

2023 Region mellan-öst
2024 Region mellan-väst
2025 Region mellan-norr
2026 Region syd

Redan nu kan du som är examinator alltså planera in så att du hamnar ”rätt” i cykeln. Examinatorer är förstås välkomna att delta så ofta man vill. Det är vår ambition att ha med forsdiscipliner vartannat år.

Kontakt

Är du utbildad kanotledare och själv vill bli examinator?
Läs mer här om hur det går till eller kontakta katinka.ingves@kanot.com

Publicerad: 2022-10-21

Senast uppdaterad: 2022-12-22

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV