Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Paddelpasset

Paddelpasset är en utvecklingsstege med totalt sex nivåer med syftet att öka kunskapen och säkerheten inom paddlingen. Paddelpasset fungerar både som en förstklassig utbildningsplattform och som examinationsmaterial. Paddelpasset och EPP (Euro Paddle Pass) har ett gemensamt ramverk och kan ibland vara bra att ha om man vill hyra kanot, gå kurser eller vara med på turpaddlingar – både i Sverige och Europa.

Paddelpasset

Paddelpasset är en utvecklingsstege med totalt sex nivåer med syftet att öka kunskapen och säkerheten inom paddlingen. Paddelpasset fungerar både som en förstklassig utbildningsplattform och som examinationsmaterial. Paddelpasset och EPP (Euro Paddle Pass) har ett gemensamt ramverk och kan ibland vara bra att ha om man vill hyra kanot, gå kurser eller vara med på turpaddlingar – både i Sverige och Europa.

PADDELPASSET

Paddelpasset är en utvecklingstrappa med totalt sex nivåer. Syftet med Paddelpasset är att öka kunskap och säkerhet inom paddling. Strukturen och ramverket blir en gemensam referens till kunskapsnivåer och vad kunskapen möjliggör för typ av paddling. Som kanotist blir det lätt att förstå vad du har, och ska ha, för kunskaper på respektive nivå. Paddelpasset kan används inom alla kanotgrenar.

Paddelpasset är inte bara ett utbildningsmateriel, utan fungerar också som ett examinationssystem. Det innebär att Paddelpassets moment kan genomföras för att utgöra grund för bedömning av en behörig examinator.

För den enskilda kanotisten ger en kurs inom Paddelpasset kunskap och förståelse för och om både teknik, vår paddelmiljö och ökad säkerhet. På en Paddelpass-kurs är det personliga färdigheter, inte ledarskap eller instruktörskunskaper, som du tränar och lär. På varje nivå finns specifika progressionsmoment som leder dig vidare i din utveckling.

Paddelpasset kan vara till hjälp för föreningar och kanotcentraler att skapa aktiviteter på olika nivåer. Systemet åskådliggör för instruktör och ledare likväl som deltagare vad som förväntas på en specifik aktivitet.

Paddelpasset – en svensk version av Euro Paddle Pass

Paddelpasset är en svensk version av det europeiska systemet Euro Paddle Pass. 2003 föddes tanken på ett gemensamt europeiskt utbildningssystem för kanotister. Deltagare från Frankrikes och Sveriges kanotförbund grundlade idén om Euro Paddle Pass. Året därpå bildades en arbetsgrupp med deltagare från Sverige, Frankrike, Storbritannien, Irland, Slovenien och Danmark. Därefter har även Tyskland, Finland, Italen, Norge och Schweiz anslutit sig och ingår i den europeiska gruppen som förvaltar och utvecklar systemet. Kraven på de olika nivåerna är i stort sett samma i alla länder. Det finns frihet för varje land att applicera krav utöver miniminivån, bland annat för att länderna har olika miljöförutsättningar.

Bakgrunden till det europeiska utbildningssystemet var att det skett en rad olyckor inom kanotpaddling. Utbildning och kunskap förebygger olyckor. För att vara användbart skapades både utbildningsmaterialet och examinationsmaterialet så att kunskapsnivån harmonierar internationellt och kan verifieras och godtas i alla anslutna länder.

Läs mer om Euro Paddle Pass på organisationens hemsida här.

Paddelpasset är en väg till lärande och utveckling

Den primära funktionen för Paddelpasset som utbildnings- och examinationssystem är att skapa incitament till lärande och utveckling genom att synliggöra kunskapsmål, utveckling och progression. Kanotisten som utbildar sig inom Paddelpasset får insikt i sin egen kunskapsnivå och utvecklingspotentialen samt stöd i att gå vidare. En examination blir ett kvitto på var hen befinner sig kunskapsmässigt just i stunden.

Innehållet i Paddelpasset på alla nivåer och i alla discipliner bygger på tre huvudområden: paddelteknik, miljö och Allemansrätten samt säkerhet. I nivåbeskrivningarna kan du läsa mer om vad kunskapsområdena på varje nivå innebär på respektive nivå.

Målsättning för paddeltekniska delar är att kanotisten ska lära in ergonomiskt hållbara tekniker och funktionell och effektiv paddling.

De olika nivåerna

Paddelpasset är uppdelat i nivåer från 0 till 5, där varje nivå också har en färg kopplad till nivån – från vit (nivå 0) till svart (nivå 5).

Den vita nivån är en introduktionsnivå där det är låga krav och istället betoning på introduktion och att bekanta sig med kanoten. Vit och gul nivå är gemensam för alla kanottyper. På grön nivå finns i Sverige tre olika inriktningar: kajak, forskajak och kanadensare. För resterande nivåer, blå, röd och svart har samtliga discipliner olika och unika kunskapskrav. I menyn hittar du mer information om vad som gäller på respektive nivå.

För att ta ett paddelpass behöver du introduceras till momenten, vilket görs bäst på en kurs. Därefter behöver du lägga tid på att träna, gärna tillsammans med andra. Efter det kan du om du vill göra en examination där dina färdigheter blir bedömda mot kriterierna och kunskapskraven på respektive nivå. Man kan likna det vid att man ”kör (paddlar) upp” för körkort. Förutom ett intyg, och klarhet över vad du redan kan, får du dessutom en handlingsplan för hur du kan utvecklas ytterligare.

På vit och gul nivå kan du göra din examination under själva kurstillfället. På grön nivå behöver det ha gått en natt mellan kurstillfället och examinationen, det går alltså att göra det under ett tvådagarsevent. Från blå nivå och uppåt behöver examinationstillfället vara skilt från kurstillfället.


Vit – nivå 0

Gul – nivå 1

Grön – nivå 2

Blå – nivå 3

Röd – nivå 4


Kontakt

Vill du veta mer om Paddelpasset och våra utbildningar inom frilufts- och rekreationspaddling är du välkommen att kontakta oss.

Katinka Ingves
katinka.ingves@kanot.com
076-611 43 03

Har du generella frågor kring kanot och förbundets verksamhet kontakta oss gärna på info@kanot.com.

 

Publicerad: 2022-11-22

Senast uppdaterad: 2024-04-03

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV