Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Levande kanot 2022/23

Levande kanot utgör den kanotspecifika delen av utbildningen Tränare 2 i slätvatten. Levande kanot inriktar sig mot träning i åldern 13–16 år det så kallade grund- och uppbyggnadsstadiet. Kanotspecifik träningslära, teknik och besättningsträning är de tre huvudområdena.

Förkunskaper

Tränare 1: Lekande kanot, HLR samt SISU Idrottsutbildarnas utbildning ”Introduktionsutbildning för tränare” alternativt den tidigare ”Plattformen”.

Vem kan anmäla sig till Levande kanot?

Alla som uppfyller förkunskapskraven eller har motsvarande kunskaper samt de som är tränare till en aktiv som ansökt till SKF:s breddelitsatsning ungdom. Har ni frågor kring förkunskapskrav kontakta Åsa Eklund.

Upplägg

Levande kanot startar i oktober varje år och löper sedan under ett helt år. Den kommer att integreras med SKF:s breddelitsatsning för ungdomar. Utbildningen löper under ett år i syfte att följa ett helt år med de olika träningsperioderna inklusive planering, genomförande och utvärdering. Utbildningen sker både genom fysiska och digitala träffar (se plan nedan). Mellan träffarna kommer du få uppgifter att utföra med dina aktiva samt ingå i ett tränarnätverk i syfte att knyta kontakter och utbyta erfarenheter.


Datum

Tid

Aktivitet

Plats

2 okt

kl. 19.00–21.30

Uppstart alla tränare inkl. Levande kanot utbildn.

Digitalt, klicka här

7–9 okt

kl. 18.00 fre–kl. 16.00 sön

Breddelitläger 1

Norr (Luleå), Mitt (Katrineholm), Syd (Växjö)

20 okt

kl. 20.00

Sömnföreläsning, Christine Ekdahl Clementson

Digitalt, klicka här

13 nov

kl. 19.30–21.30

Tränarnätverk inkl. Levande kanot utbildn.

Digitalt, klicka här

11 dec

kl. 19.30–21.30

Levande kanot utbildn.

Digitalt, klicka här

v.03–05


Fysmästerskapen

Hemmaplan

5 feb

kl. 19.30–21.30

Tränarnätverk inkl. Levande kanot utbildn.

Digitalt, klicka här

30 mar

kl. 19.30–21.30

Levande kanot utbildn.

Digitalt, klicka här

18–21 maj

kl. 12.00 tor–kl. 14.00 sön

Breddelitläger 2

Norr (Luleå), Mitt (Katrineholm), Syd

29 jun

kl. 19.30–21.30

Tränarnätverk inkl. Levande kanot utbildn.

Digitalt, klicka här

28 sep

kl. 19.30–21.30

Avslut alla tränare inkl. Levande kanot utbildn.

Digitalt, klicka här


Anmälan

Anmäl dig senast den senast 20:e augusti, för anmälan klicka här.
Till andra delkursen som arrangeras av SISU Idrottsutbildarna, Grundutbildning för tränare anmäler du dig själv via ditt RF-SISU distrikt. Du väljer själv om du vill gå kursen samtidigt som Levande kanot eller när du avslutat den.

Kostnad

Utbildningen Levande kanot kostar 3000 kr per person inklusive de båda Breddelitlägren och faktureras i oktober. Klubben kan söka utbildningsbidrag via Svenska Kanotförbundet 1500 kr senast 15:e oktober. Kostnader för resor till läger tillkommer.

Övrigt

Ambitionen är att hålla uppsatta datum i utbildningsplanen med viss reservation för mindre justeringar. Plats för breddelitlägren är inte helt fastställda i dagsläget. Du kommer välja den ort som ligger närmast där du bor. Det vi vet i dagsläget är att Norr breddelitlägret kommer förläggas i Luleå, Mitt i Stockholmsregionen eller dess närhet, Syd i Skåne eller Småland.

Kontakt

Har du frågor om Levande kanot eller SKF:s breddelitsatsning Röda Tråden är du välkommen att kontakta oss.

Åsa Eklund
High Performance Manager
asa.eklund@kanot.com
073-331 19 77


Publicerad: 2022-12-14

Senast uppdaterad: 2022-12-15

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 125 föreningar och runt 90 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

FÖLJ OSS
Facebook
Instagram
Nyhetsbrev