Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Sugen på kommittéuppdrag? Nu finns plats för nytt engagemang

Svenska Kanotförbundet har ett flertal kommittéer som gör ett stort jobb för att möjliggöra paddlingsverksamhet i olika former. Nu sökes nytt engagemang till flera av dessa.

SKF organiserar verksamheten inom våra olika grenar genom kommittéer. Dessa får en tilldelad budget och har ansvar att driva och utveckla grenen. Det sker på lite olika sätt beroende på grenens storlek och förutsättningar. Kommittéerna drivs ideellt med stöd från SKFs centrala kansli och i vissa fall andra anställda personer. Inom vissa grenar (Slätvatten, Kanotslalom och Kanotpolo) delas ansvaret mellan en bredd- respektive elitkommitté och i övriga kommittéer hanteras såväl bredd- som ev. elitfrågor av samma kommitté.

Det är ett naturligt flöde av kommittémedlemmar i takt med att personer avslutar sitt engagemang. Ett antal kommittéer söker nu nytt engagemang av nya personer. SKF strävar efter jämställdhet enligt en 60/40-fördelning i våra olika grupperingar inom förbundet. Sett över tid har vi levt upp till det men i dagsläget är det en övervikt av män som är engagerade och ser därför gärna fler engagerade kvinnor även inom våra kommittéer. Nedan ser du vilka kommittéer som söker fler engagerade personer.

Utbildningskommittén

Här råder full fokus på utbildning i olika former. Kommittén fokuserar främst på ett mer övergripande strategiskt arbete över förbundets utbildningsverksamhet och har stöd i själva utförande av utbildningarna av förbundets olika utbildare. För mer info, kontakta SKF Kansli eller kommittén.

Slätvattenkommittén Bredd

Ansvarar för den breda nationella verksamheten. En av de årligen återkommande större uppgifterna är att sätta ihop ett nationellt tävlingsprogram för Sprint och Maraton. För mer info, kontakta SKF Kansli eller kommittén.

Slätvattenkommittén Elit

Fokuserar på elitverksamheten inom Sprint och Maraton. Inom dessa grenar finns anställda personer som kommittén fungerar som bollplank åt samt ansvarar för att genomföra utvärdering av landslagsverksamheten. För mer info, kontakta SKF Kansli eller kommittén.

Surfskikommittén

Planerar en nationell Surfski-kalender, ger stöd åt såväl bredd- som elitverksamheten och jobbar med säkerhetsfrågor på olika sätt. För mer info, kontakta SKF Kansli eller kommittén.

SUP-kommittén

I dagsläget håller en utvecklingsgrupp på att bildas, som på sikt kan bli en fast kommitté. För mer info, kontakta SKF Kansli.

Kontakt

Är du intresserad av att ingå i en kommitté? Skicka in en intresseanmälan till info@kanot.com.

Publicerad: 2022-01-21

Senast uppdaterad: 2022-12-21

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV