Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

INTEGRITETSPOLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Svenska Kanotförbundet hanterar en mängd olika personuppgifter för att möjliggöra och administrera verksamheten. Det kan exempelvis handla om anmälningar till tävlingar eller till utbildningar, uppgifter som är knutna till licensförsäkringen eller liknande. Du ska känna dig trygg med att vår hantering av personuppgifter inte används i andra ändamål än de du har godkänt i exempelvis en anmälan eller ansökan.

Som en del av Riksidrottsförbundet (RF) har Svenska Kanotförbundet (SKF) antagit den uppförandekod som RF har skrivit upp för behandling av medlemmars personuppgifter. Uppförandekoden är ett komplement till den nya dataskyddsförordningen GDPR. Genom att läsa den kan du få information om hur dina personuppgifter behandlas inom SKF.

Behandling av personuppgifter i IdrottOnline

Svenska Kanotförbundet samlar in de flesta av sina uppgifter genom systemet IdrottOnline. När du anmäler dig till någon aktivitet genom IdrottOnline ser du tydligt vilka uppgifter som samlas in från dig. Svenska Kanotförbundet samlar inte in några andra uppgifter än det som du själv väljer att fylla i. Vissa uppgifter är obligatoriska för att kunna uppfylla de lagkrav som ställs eller för att kunna administrera aktiviteten. I samband med anmälan lämnar du ditt samtycke för att Svenska Kanotförbundet ska få samla in uppgifterna. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke men observera att det kan innebära att du ej kan fullfölja din anmälan eller ha kvar ditt medlemskap.

Vad godkänner jag vid anmälan via IdrottOnline?

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrera denna utbildning. De personuppgifter vi samlar in framkommer av anmälningsformuläret. Det innebär att vi inte kommer att behöva samla in ytterligare personuppgifter för att administrera utbildningen.

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Behandling av dina personuppgifter sker med samtycke som laglig grund i de fall där det inte föreligger ett avtal mellan utbildningsarrangören och deltagaren.

Vi vill även informera om att ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

Du ges även möjlighet att lämna ditt samtycke till att erhålla informationsutskick angående vårt kursutbud.

Återkallande av samtycke

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att utbildningsarrangören får använda dina personuppgifter. Återkallande av samtycke sker enkelt genom att kontakta anordnaren av utbildningen, vanligen ditt Specialidrottsförbund eller SISU Idrottsutbildarna.

Behandling av personuppgifter inom Paddelpasset och utbildningar

För att kunna administrera Paddelpasset samt Kanotförbundets utbildningar behöver Svenska Kanotförbundet upprätthålla ett register över vem som har vilken licens och behörighet från Nivå 2 (grönt paddelpass) samt färdighetsutbildningar och ledar- och instruktörsutbildningar. Detta register sparas i en molntjänst och är bara tillgängligt för ansvariga på Svenska Kanotförbundet.

I samband med att du lämnar dina uppgifter för att registrera dig på en utbildning eller en examination lämnar du samtycke till att Svenska Kanotförbundet hanterar dina uppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och bli borttagen från registret, men du kommer då inte längre synas på den behörigheten.

Dina uppgifter samlas antingen in direkt via anmälan i IdrottOnline eller via någon extern leverantör av utbildningar eller examinationer. Lämnar du dina uppgifter till en extern leverantör är det i första hand den leverantörens integritetspolicy som reglerar att dina uppgifter ej används till annat än dess syfte.

Behandling av personuppgifter nyhetsbrev

Genom att kryssa i rutan vid prenumeration av vårt nyhetsbrev lämnar du samtycke till att Svenska Kanotförbundet lagrar namn och e-postadress för att kunna skicka information om vår verksamhet till den registrerade adressen. Adressen kommer inte att ges, säljas eller på annat sätt göras tillgänglig för användning av något annat företag/organisation. Alla utskick görs med hjälp av teknik som inte visar adressen till andra prenumeranter.

Återkallande av samtycke

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet.

Vilka rättigheter har du över dina uppgifter?

Du som medlem/kund har alltid rätt att få veta vilka uppgifter som sparats om dig och kan begära att få ett registerutdrag över det. Du har också rätt att bli raderad ur registret om uppgifterna ej krävs för att upprätthålla gällande lagkrav. Väljer du att bli raderad ur registret kan detta innebära att du ej längre kan vara medlem, delta på event eller ha kvar din behörighet inom paddelpasset.

Hur arbetar vi med dina personuppgifter?

Vårt huvudsakliga mål är att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina uppgifter säkert och att de inte används eller delas vidare utan ditt samtycke. Vi håller på att utveckla vårt arbete med register och insamling av uppgifter och kommer att uppdatera det här dokumentet efter hand.

Kontakt

Har du några frågor angående vår integritetspolicy, vill ha ett registerutdrag eller bli raderad ur systemet är du välkommen att kontakta oss.

Dag Johansson
Generalsekreterare
dag.johansson@kanot.com
070-372 54 48

Har du generella frågor kring kanot och förbundets verksamhet är du alltid välkommen att kontakta oss på info@kanot.com.

Publicerad: 2022-12-01

Senast uppdaterad: 2024-05-22

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV