Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

VÅRA Centrala projekt

Svenska Kanotförbundets kärnverksamhet utgörs av paddling i olika former. Som en del i förbundets centrala arbete driver vi ett antal olika projekt för att utveckla vår verksamhet på olika sätt. Här presenterar vi våra fleråriga projekt, välkommen att läsa mer och hör gärna av dig till ansvarig kontaktperson vid funderingar.

Mistra

Mistra Sport & Outdoors är ett forsknings- och samverkansprogram för att skapa kunskap och lösningar för ökad hållbarhet inom idrotten och friluftslivet. Svenska Kanotförbundet är en av många organisationer som deltar i projektet där vi framförallt är delaktiga i två av de lärandegrupper som är en central del i projektet.

Läs mer om programmet här.

Kontakt

Katinka Ingves
katinka.ingves@kanot.com

Allemansrättens dag

Tillsammans med andra organisationer inom Svenskt Friluftsliv samt Generation Pep var Svenska Kanotförbundet med när initiativet Allemansrättens dag instiftades 2022. Med aktiviteter och information med fokus på allemansrätten vill vi uppmärksamma denna centrala del för Sveriges rika friluftsliv lite extra mycket under en vecka i september.

Läs mer här Allemansrättens dag här.

Kontakt

Helene Ripa
helene.ripa@kanot.com

Paddelsystrar

Genom projektet Paddelsystrar vill vi skapa bättre förutsättningar för nyanlända att hitta till paddlingen, en målgrupp som är underrepresenterad såväl inom svensk idrott som inom kanotförbundets verksamhet. En handfull utvalda föreningar har jobbat särskilt för att bjuda in och erbjuda aktiviteter för nyanlända kvinnor – Paddelsystrar – med lyckat resultat.

Kontakt

Katinka Ingves
katinka.ingves@kanot.com

Arena Vattnet

Tillsammans med andra vattenidrotter inom Riksidrottsförbundet är Svenska Kanotförbundet en del av projektet Arena Vattnet. Projektet syftar till att stärka kunskap om och förutsättningar för vattenidrotters anläggningar och skapa möjligheter för framtidens anläggningar för vattensport.

Läs mer om projektet här.

Kontakt

Dag Johansson
dag.johansson@kanot.com

Paddlingsperspektiv på återställning av vattendrag

Med projektet "Paddlingsperspektiv på återställning av vattendrag" har Svenska Kanotförbundet tagit fram kunskapsmaterial att använda vid restaureringsarbeten i forsar. Just nu pågår ett omfattande arbete för att dels restaurera tusentals mil av gamla flottningsleder, dels ett arbete med utrivningar av gamla dammar. Om detta görs på ett medvetet sätt med olika intressenters behov i åtanke kan såväl en ekologiskt god återställning säkras såväl som att intressen för paddling och fiske tas i beaktning.

Läs mer om forsrestaureringar här.

Kontakt

Anders Ahnesjö
anders.ahnesjo@telia.com

Nationellt ramverk för kanotleder och paddlingsområden

Under 2023 startar Svenska Kanotförbundet upp ett projekt för att skapa ett nationellt ramverk för kanotleder. Syftet är att ett ramverk ska underlätta för olika aktörer att anlägga kanotleder samt att tydliggöra relevant information samt stärka förutsättningar för tillgång till bra paddelvatten.

Läs mer om projektet här.

Kontakt

Åsa Andersson
asa.andersson@kanot.com

– –

Tidigare projekt

Erasmus – Freedom on water

Under 2019–2021 genomförde kanotförbundet ett Erasmus-projekt tillsammans med Polen, Danmark och Finland i syfte att utbyta erfarenheter inom paddling för personer med funktionsnedsättning och tillsammans skapa förbättra förutsättningarna för målgruppen att vara en del av verksamheten.

Läs mer här – https://freedomonwater.com/

Kontakt

Katinka Ingves
katinka.ingves@kanot.com


Publicerad: 2022-12-01

Senast uppdaterad: 2023-09-01

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 90 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV