Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

VÅRA Centrala projekt

Svenska Kanotförbundets kärnverksamhet utgörs av paddling i olika former. Som en del i förbundets centrala arbete driver vi ett antal olika projekt för att utveckla vår verksamhet på olika sätt. Här presenterar vi våra fleråriga projekt, välkommen att läsa mer och hör gärna av dig till ansvarig kontaktperson vid funderingar.

Mistra

Mistra Sport & Outdoors är ett forsknings- och samverkansprogram för att skapa kunskap och lösningar för ökad hållbarhet inom idrotten och friluftslivet. Svenska Kanotförbundet är en av många organisationer som deltar i projektet där vi framförallt är delaktiga i två av de lärandegrupper som är en central del i projektet.

Läs mer om programmet här.

Kontakt

Katinka Ingves
katinka.ingves@kanot.com

Allemansrättens dag

Tillsammans med andra organisationer inom Svenskt Friluftsliv samt Generation Pep var Svenska Kanotförbundet med när initiativet Allemansrättens dag instiftades 2022. Med aktiviteter och information med fokus på allemansrätten vill vi uppmärksamma denna centrala del för Sveriges rika friluftsliv lite extra mycket under en vecka i september.

Läs mer här Allemansrättens dag här.

Kontakt

Helene Ripa
helene.ripa@kanot.com

Nationellt ramverk för kanotleder och paddlingsområden

Under 2023 startar Svenska Kanotförbundet upp ett projekt för att skapa ett nationellt ramverk för kanotleder. Syftet är att ett ramverk ska underlätta för olika aktörer att anlägga kanotleder samt att tydliggöra relevant information samt stärka förutsättningar för tillgång till bra paddelvatten.

Läs mer om projektet här.

Kontakt

Åsa Andersson
asa.andersson@kanot.com

Paddlingens dag

Tillsammans med föreningar, kanotcentraler, andra aktörer och dig vill vi sprida paddling som en fantastisk möjlighet att upptäcka och uppleva naturen. Med Paddlingens dag vill vi tillsammans med er inspirera och uppmuntra ett aktivt uteliv där fler ger sig ut på vattnet för att njuta och röra på sig. Paddlingens dag är en årlig nationell temadag där paddling i alla dess former lyfts och hyllas.

Läs mer om Paddlingens dag här eller på paddlingensdag.se.

Kontakt

Helene Ripa
helene.ripa@kanot.com

Paddlingsdrömmar för alla

Under 2024 initieras projektet "Paddlingsdrömmar för alla" där föreningar ges möjlighet att få extra stöd för att genomföra uppstartsverksamhet för personer med funktionsnedsättning och genomföra rekryteringsinsatser. Vi har två konceptstöd beskrivna nedan, men om ni har idéer om ett annat upplägg och helt enkelt vill starta upp, rekrytera aktiva eller utveckla sin verksamhet finns det goda förutsättningar att skräddarsy både personellt och ekonomiskt stöd.

Läs mer om projektet här.

Kontakt

Jennie Hedrén Hasselros
jennie.hasselros@kanot.com

Välkommen hem till svensk kanot

Svenska Kanotförbundet kommer under 2024 påbörja projektet ”Välkommen hem – till svensk kanot” som löper över två år. Projektet ska leda till en inblick i förbundets status gällande strukturer och rutiner med koppling till trygg idrott samt ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet utifrån vad som framkommit i analysen. Projektet bör även mynna ut i ett policydokument kring trygg idrottsmiljö.

Läs mer om projektet här.

Kontakt

Helene Ripa
helene.ripa@kanot.com

Publicerad: 2022-12-01

Senast uppdaterad: 2024-03-15

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV