Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Vår ORGANISATION

Förbundsstyrelsen är ytterst ansvariga för Svenska Kanotförbundets centrala organisation. En viktig uppgift för styrelsen är att utse en generalsekreterare (GS) som har beslutsrätt i det vardagliga arbetet och är adjungerad och föredragande i styrelsen. Ett av huvuduppdragen för GS består av att organisera och leda ett centralt kansli samt övrig personal.

Den stora kraften i kanotförbundets centrala organisation kommer från ideellt engagerade personer i olika kommittéer och arbetsgrupper. Kommittéer kan antingen ha en renodlad bredd- eller elitinriktning, men i flera fall har kommittéerna ett ansvar över båda delarna. Kommittéerna ansvarar för verksamheten inom deras respektive gren/verksamhetsområde utifrån given budget. Det är styrelsen som formellt beslutar om vilka som ingår i kommittéerna.

I organisationsskissen över förbundet nedan framgår de olika delarna i organisationen.


Organisationsskiss Svenska Kanotförbundet


Publicerad: 2022-11-30

Senast uppdaterad: 2023-05-22

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 125 föreningar och runt 90 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

FÖLJ OSS
Facebook
Instagram
Nyhetsbrev