Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Vår ORGANISATION

Förbundsstyrelsen är ytterst ansvariga för Svenska Kanotförbundets centrala organisation. En viktig uppgift för styrelsen är att utse en generalsekreterare (GS) som har beslutsrätt i det vardagliga arbetet och är adjungerad och föredragande i styrelsen. Ett av huvuduppdragen för GS består av att organisera och leda ett centralt kansli samt övrig personal.

Den stora kraften i kanotförbundets centrala organisation kommer från ideellt engagerade personer i olika kommittéer och arbetsgrupper. Kommittéer kan antigen ha en renodlad bredd- eller elitinriktning, men i flera fall har kommittéerna ett ansvar över båda delarna. Kommittéerna ansvarar för verksamheten inom deras respektive gren/verksamhetsområde utifrån given budget. Det är styrelsen som formellt beslutar om vilka som ingår i kommittéerna.

Arbetsgrupper är en mindre formell del i organisation och kan tillsättas för att jobba med ett särskilt område.

I organisationsskissen över förbundet nedan framgår de olika delarna i organisationen.

 

Organisationsskiss Svenska Kanotförbundet

 

Illustration som beskriver Svenska Kanotförbundet organisationsstruktur

Publicerad: 2022-11-30

Senast uppdaterad: 2023-01-11

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 125 föreningar och runt 90 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Luleå i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

FÖLJ OSS
Facebook
Instagram
Nyhetsbrev