Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Förbundsmöte

Förbundsmötet är Svenska Kanotförbundets årsmöte och förbundets högst beslutande organ. Det hålls årligen och följer sedvanliga handlingar med bland annat genomgång av verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget samt val av styrelseledamöter. Det är Svenska Kanotförbundets stadgar Pdf, 242 kB. som reglerar vad som gäller kring förbundsmötet.

Senast tre månader innan mötet ska en kallelse göras på förbundets officiella kungörelseorgan – kanot.com

Svenska Kanotförbundet hälsar välkommen till förbundsmöte 2025


Datum och tid

Ej bestämt

Plats

Ej bestämt

Digitalt deltagande

Efter önskemål från distrikten kommer det att finnas möjlighet att delta digitalt även i år. Ange om du vill delta digitalt i anmälan, därefter skickas mer information om detta ut veckan innan mötet.

Handlingar

Handlingar inför förbundsmötet publiceras här.

Anmälan

Anmälan sker vi följande länk: publiceras närmare inpå mötet

Ekonomi, kost och logi

Ombud får reseersättning för att delta i mötet. Reseersättning betalas ut efter inskickad reseräkningsblankett Word, 40 kB..

Hållbart resande

Vi uppmanar till att välja så klimatsmarta resval som möjligt. Ta tåget, bussen eller samåk om du har möjlighet!

Åhörare

Även du som vill delta som åhörare behöver anmäla dig. Då anger du bara nej på frågan om du anmäler dig som ombud. Det går bra att delta som åhörare både fysiskt på plats eller digitalt. Om du deltar fysiskt på plats betalar du ett självkostnadspris för lunch samt förmiddags- och eftermiddagsfika (400 kr).

Publicerad: 2022-12-01

Senast uppdaterad: 2024-03-18

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV