Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Revisorer

Revisorernas uppgift är att granska förbundets verksamhet, vilket regleras i 4 kapitlet i stadgarna. Förvaltning och räkenskaper ska revideras av en av förbundsmötet utsedd auktoriserad eller godkänd revisor med revisorsexamen. Förbundets lekmannarevisor ska följa styrelsens arbete, granska om förbundets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt sätt i linje med handlingsplan och förbundsmötesbeslut.

Nuvarande revisorer

Auktoriserad revisor

Monika Lindgren, KPMG

Auktoriserad revisorssuppleant

Tapio Kostet, KPMG

Lekmannarevisor

Jörgen Danielsson
jorgendanielsson@telia.com

Lekmannarevisorsuppleant

Mattias Thernström
mattias.thernstrom@gmail.com


Publicerad: 2022-12-01

Senast uppdaterad: 2023-04-04

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV