Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Vårt strategiarbete

Inom Svenska Kantoförbundet finns det dokument som styr SKF:s verksamhet. Ett sådant styrdokument är SKF:s Handlingsplan, andra viktiga dokument är stadgar, regler och specifika handlingsplaner som rör exempelvis dopning samt överordnade idrottsorgans beslut.

SKF Handlingsplan

Handlingsplanen beskriver Svenska Kanotförbundets övergripande målsättning samt konkretiserar uppsatta mål. Den ska ligga till grund för arbete såväl på föreningsnivå som på distrikts- och förbundsnivå. Alla medlemmar i Svenska Kanotförbundet (SKF) ansvarar på sin nivå för att målen uppnås.

Läs mer om SKF:s Handlingsplan här.

RF Strategi 2025

Inom Riksidrottsförbundet (RF) pågår just nu med ett omfattande förändringsarbete som berör hela idrottsrörelsen. RF kallar det Strategi 2025. Förändringsarbetet ska framför allt leda till att fler ska vilja och kunna idrotta i förening – hela livet.

Läs mer om RF:s Strategi 2025 här.

Kontakt

Har du generella frågor kring kanot och förbundets verksamhet är du alltid välkommen att kontakta oss på info@kanot.com.

Dag Johansson
Generalsekreterare
dag.johansson@kanot.com
070-372 54 48

Publicerad: 2023-03-23

Senast uppdaterad: 2023-03-23

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV