Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

VÅR Handlingsplan

Handlingsplanen (HP) beskriver Svenska Kanotförbundets övergripande målsättning och konkretiserar våra mål. Den ska ligga till grund för arbete såväl på klubbnivå som på distrikts- och förbundsnivå. Alla medlemmar i Svenska Kanotförbundet (SKF) ansvarar på sin nivå för att målen uppfylls. Handlingsplanen kan vid behov justeras genom ändringsförslag i form av motion eller proposition till SKF:s årliga förbundsmöte som fastställer ändringar.

Handlingsplanen kompletteras centralt av årliga verksamhetsplaner (VP) som presenteras vid förbundsmötet enligt kraven i stadgarna. Verksamhetsplanerna visar på ett konkret sätt hur handlinsplanens mål ska tillämpas i det löpande arbetet, dels under de närmaste åren, dels på flera års sikt. I processen är det viktigt att nyttja hela SKF:s samlade kunskap.

Andra viktiga dokument som styr SKF:s verksamhet är stadgar, regler och specifika handlingsplaner som rör exempelvis dopning samt överordnade idrottsorgans beslut.

Kontakt

Dag Johansson
Generalsekreterare
dag.johansson@kanot.com
070-372 54 48

Har du generella frågor kring kanot och förbundets verksamhet är du alltid välkommen att kontakta oss på info@kanot.com.

Publicerad: 2023-03-23

Senast uppdaterad: 2024-01-25

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV