Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

VÅR Handlingsplan

Handlingsplanen (HP) beskriver Svenska Kanotförbundets övergripande målsättning och konkretiserar våra mål. Den ska ligga till grund för arbete såväl på klubbnivå som på distrikts- och förbundsnivå. Alla medlemmar i Svenska Kanotförbundet (SKF) ansvarar på sin nivå för att målen uppfylls. Handlingsplanen kan vid behov justeras genom ändringsförslag i form av motion eller proposition till SKF:s årliga förbundsmöte som fastställer ändringar.

Handlingsplanen kompletteras centralt av årliga verksamhetsplaner (VP) som presenteras vid förbundsmötet enligt kraven i stadgarna. Verksamhetsplanerna visar på ett konkret sätt hur handlinsplanens mål ska tillämpas i det löpande arbetet, dels under de närmaste åren, dels på flera års sikt. I processen är det viktigt att nyttja hela SKF:s samlade kunskap.

Andra viktiga dokument som styr SKF:s verksamhet är stadgar, regler och specifika handlingsplaner som rör exempelvis dopning samt överordnade idrottsorgans beslut.

Kontakt

Har du generella frågor kring kanot och förbundets verksamhet är du alltid välkommen att kontakta oss på info@kanot.com.

Dag Johansson
Generalsekreterare
dag.johansson@kanot.com
070-372 54 48


Publicerad: 2023-03-23

Senast uppdaterad: 2023-03-23

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 125 föreningar och runt 90 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

FÖLJ OSS
Facebook
Instagram
Nyhetsbrev