Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Handlingar inför förbundsmötet

Här hittar ni handlingar och information inför Svenska Kanotförbundets årsmöte, "Förbundsmötet".

Aktuella handlingar inför förbundsmötet 2025 länkas till punkterna enligt nedan.

 • Inkomna motioner samt styrelsens förslag på motionssvar och propositioner
 • Verksamhetsberättelse SKF 2024
 • Resultatrapport 2024
 • Balansrapport 2024
 • Budgetutfall 2024
 • Årsredovisning 2024
 • Revisionsberättelse 2024
 • Lekmannarevisorernas rapport 2024
 • Dagordning Förbundsmötet 2025
 • Tidplan Förbundsmötet 2025
 • Röstlängd Förbundsmötet 2025
 • Verksamhetsplan SKF 2025–2026
 • Budget 2025
 • Valberedningens rapport 2025
 • Valberedningens förslag 2025


Publicerad: 2022-12-01

Senast uppdaterad: 2024-03-18

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV