Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Handlingar inför förbundsmötet

Här hittar ni handlingar och information inför Svenska Kanotförbundets årsmöte, "Förbundsmötet".

Aktuella handlingar inför förbundsmötet 2024 länkas till punkterna enligt nedan.

 • Inkomna motioner samt styrelsens förslag på motionssvar och propositioner
 • Dagordning Förbundsmötet 2024
 • Tidplan Förbundsmötet 2024
 • Röstlängd Förbundsmötet 2024
 • SKF Verksamhetsberättelse 2023
 • SKF Verksamhetsplan 2024
 • Valberedningens förslag 2024
 • Budgetutfall 2023
 • Budget 2024
 • Balans- och resultatrapport 2023
 • Årsredovisning 2023
 • Revisionsberättelse 2023
 • Lekmannarevisorernas rapport 2024
 • Valberedningens rapport 2024


Publicerad: 2022-12-01

Senast uppdaterad: 2023-04-04

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 125 föreningar och runt 90 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV