Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Välkomna till förbundsmötet 2023

Svenska Kanotförbundet kallar härmed till Förbundsmöte lördag 18 mars 2022.

Kanotförbundets stadgar Pdf, 415 kB. reglerar bl.a. vad som gäller kring Förbundsmötet (SKFs Årsmöte). Senast tre månader innan mötet ska en kallelse göras på förbundets officiella kungörelseorgan, vilket är kanot.com.

Tid och plats

"Förbundsmötet, Kanotförbundets högst beslutande organ, ska hållas senast den 15 april varje år på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer."

Datum och plats för 2023 är satt till den 18 mars i Stockholm, mer exakt plats meddelas senare.
Inför förra året uttryckte distrikten önskemål om att få behålla möjligheten att delta digitalt. Därför arrangerades Förbundsmötet 2022 för första gången som ett hybridmöte, där deltagare deltog båda fysiskt på plats och digitalt. Utfallet blev lyckat och förbundsstyrelsen anser att det är ett grepp att hålla fast vid. Därför kommer även mötet 2023 anta hybridform och möjliggöra både deltagande fysisk på plats och digitalt.

Kallelse

"Kallelse till Förbundsmötet utfärdas senast tre månader före mötet genom kungörelse i SKFs officiella kungörelseorgan och sänds till distriktsorganen senast den 31 januari i samband med övriga utskick enligt stadgarna."

SKFs officiella kungörelseorgan är www.kanot.com och när ni nu läser detta är ni mitt uppe i just kallelsen som håller sig till "senast tre månader före..."-tidsaspekten med viss marginal.

Distriktsorganen är våra kanotdistrikt som alla utser ombud till mötet. Ombuden bär med sig det antal röster varje distrikt har, vilket avgörs av antalet föreningar i distriktet (1 röst per påbörjat tretal antal föreningar. Ett distrikt med tre föreningar har således 1 röst, ett distrikt med 7 föreningar har 3 röster).

Senast den 31 januari kommer distrikten att få en kallelse till mötet tillsammans med en rad olika underlag.

Du hittar mer information på vår sida om Förbundsmötet här.

Publicerad: 2022-11-15

Senast uppdaterad: 2023-01-05

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV