Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

VÅR FörbundsstyrelsE

Svenska Kanotförbundets styrelse består av en ordförande och sex styrelseledamöter. Det är förbundsmötet som beslutar om val till styrelsen. Ordförande väljs för ett år i taget medan ledamöter väljs för en tid av två år.

Läs mer om förbundstyrelsens uppgift under Organisation.

Kontakt

styrelsen@kanot.com


Lars Martinsson
Ordförande

Karin Åmossa
Vice Ordförande

Anna-Maria Lövberg
Ledamot

Anna Krögerström
Ledamot

Robin Magnusson
Ledamot

Siri Hector
Ledamot

Richard Tegnér
Ledamot

 

 

Publicerad: 2022-11-30

Senast uppdaterad: 2024-04-10

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV