Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Våra Distriktsförbund

Svenska Kanotförbundet är indelat i 13 olika distrikt. En av distriktens främsta uppgift är att verka för att den demokratiska processen når ut i hela verksamheten. Det är distrikten som årligen samlar föreningarna inom respektive distrikt och utser ombud till förbundsmötet. Antalet föreningar i varje distrikt avgör hur många röster distriktet har på förbundsmöte, 1 röst per påbörjat tretal.

Läs mer om distriktens uppgift under Organisation.

Utöver distriktets engagemang inför och under förbundsmötet utgör de en organisation med goda möjligheter att uppmuntra regional verksamhet och utbyte. Tävlingar, läger och utbildningar är några exempel på aktiviteter som distrikten har möjlighet att arrangera.

Mer information om respektive distrikt hittar ni under deras egna sidor.


Publicerad: 2022-12-01

Senast uppdaterad: 2023-09-11

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV