Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Allemansrättens dag

Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. I september varje år uppmärksammar vi tillsammans med Svenskt Friluftsliv allemansrätten extra mycket och 20 september infaller Allemansrättens dag. Allemansrättens dag är ett initiativ framtaget av Svenskt Friluftsliv tillsammans med Kanotförbundet, Turistföreningen, Sportfiskarna, Orienteringsförbundet och Friluftsfrämjandet. Allemansrättens dag instiftades av Svenskt Friluftsliv och Generation Pep 2022.

Läs mer om Allemansrättens dag på Svenskt Friluftsliv – Allemansrätten och Allemansrättens dag

Välkommen ut med allemansrätten

Allemansrätten gäller både på land och på vatten och är en förutsättning för Sveriges rika friluftsliv, inte minst paddling. För att alla ska kunna njuta av naturen och för att vi inte ska skada djur och natur behöver vi visa hänsyn. Genom ökad kunskap om allemansrätten skapas bättre förutsättningar för fler att komma ut i naturen. Alla ska känns sig välkomna i naturen utifrån sina egna förutsättningar.

Under veckan i september vill vi hjälpa till att sprida information kring allemansrätten, men också lyfta Kanotförbundets olika projekt med kopplingar till miljö och allemansrätten. Miljön är vår arena, oavsett om det handlar om frilufts-, motions- eller tävlingspaddling.

Allemansrätten ger såväl möjligheter som skyldigheter och en av allemansrättens grundläggande regler är ”inte störa – inte förstöra”. Men vad menas då med det?

Det här är vad du kan tänka på och hjälpa andra att förstå:

  • Se det vilda utan att störa. Betrakta gärna djurlivet på lagom avstånd så att du inte skrämmer fåglar och andra djur.
  • Lämna inga spår. Ingen städar i naturen – så ta med ditt och andras skräp hem.
  • Hemfridszonen. Visa hänsyn – gå inte iland eller tälta på en plats där du kan riskera att störa dem som bor i närheten.
  • Sova ute i naturen. Du får tälta enstaka dygn, men kolla gärna upp området innan. På vissa ställen kan det var förbjudet och slå alltid upp ditt tält på tålig mark.
  • Elda säkert och bara på platser där elden inte kan sprida sig eller skada växter, djur eller mark. Ha koll på om det är eldningsförbud.
  • Var rädd om skyddad natur. I nationalparker, naturreservat och Natura 2000-områden gäller speciella regler.

Det här är bara några saker man bör tänka på ute i naturen. Tillsammans kan vi sprida kunskap och hjälpa till att ta ansvar för att vi även i framtiden ska kunna ta del av Sveriges fantastiska natur.

Allemansrättens dag 20 september 2024

Läs mer om vad som händer i år på Allemansrättens dag och vad ni som förening, Godkänd Kanotcentral, arbetgivare och enskild person kan göra för att sprida kunskap kring allemansrätten här.

Ni har väl inte missat vår nya film om allemansrätten? Se filmen Allemansrätten och paddling.

Välkommen ut!

Kontakt

Helene Ripa
helene.ripa@kanot.com


Publicerad: 2023-03-23

Senast uppdaterad: 2023-10-24

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 90 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV