Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Avslutade projekt

På den här sidan kan du ta del av Svenska Kanotförbundets avslutade fleråriga projekt inom vår kärnverksamhet. Välkommen att läsa mer och hör gärna av dig till ansvarig kontaktperson vid funderingar.

Arena Vattnet

Tillsammans med andra vattenidrotter inom Riksidrottsförbundet är Svenska Kanotförbundet en del av projektet Arena Vattnet. Projektet syftar till att stärka kunskap om och förutsättningar för vattenidrotters anläggningar och skapa möjligheter för framtidens anläggningar för vattensport.

Läs mer om projektet här.

Kontakt

Dag Johansson
dag.johansson@kanot.com

Erasmus – Freedom on water

Under 2019–2021 genomförde kanotförbundet ett Erasmus-projekt tillsammans med Polen, Danmark och Finland i syfte att utbyta erfarenheter inom paddling för personer med funktionsnedsättning och tillsammans skapa förbättra förutsättningarna för målgruppen att vara en del av verksamheten.

Läs mer här – https://freedomonwater.com/

Kontakt

Katinka Ingves
katinka.ingves@kanot.com

Paddelsystrar

Genom projektet Paddelsystrar vill vi skapa bättre förutsättningar för nyanlända att hitta till paddlingen, en målgrupp som är underrepresenterad såväl inom svensk idrott som inom kanotförbundets verksamhet. En handfull utvalda föreningar har jobbat särskilt för att bjuda in och erbjuda aktiviteter för nyanlända kvinnor – Paddelsystrar – med lyckat resultat.

Kontakt

Katinka Ingves
katinka.ingves@kanot.com

Paddlingsperspektiv på återställning av vattendrag

Med projektet "Paddlingsperspektiv på återställning av vattendrag" har Svenska Kanotförbundet tagit fram kunskapsmaterial att använda vid restaureringsarbeten i forsar. Just nu pågår ett omfattande arbete för att dels restaurera tusentals mil av gamla flottningsleder, dels ett arbete med utrivningar av gamla dammar. Om detta görs på ett medvetet sätt med olika intressenters behov i åtanke kan såväl en ekologiskt god återställning säkras såväl som att intressen för paddling och fiske tas i beaktning.

Läs mer om forsrestaureringar här.

Kontakt

Anders Ahnesjö
anders.ahnesjo@telia.com

Publicerad: 2024-03-01

Senast uppdaterad: 2024-03-01

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV