Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet
Collage med vattenidrotterna rodd, kanot, segling.

Arena Vattnet

Tillsammans med andra vattenidrotter inom Riksidrottsförbundet har Svenska Kanotförbundet varit en del av projektet "Arena Vattnet". Projektet syftade till att stärka kunskap om och förutsättningar för vattenidrotters anläggningar och skapa möjligheter för framtidens anläggningar för vattensport. Arena Vattnet har utifrån denna bakgrund utvecklat koncept med smarta lösningar och mer samarbete så att anläggningar kan bli bättre och samtidigt tillgängliga för fler.

I Sverige finns ca 600 idrottsföreningar med vattensporter och tillsammans är vi ca 150 000 medlemmar. Dessutom har motion och friluftsliv på vattnet blivit mer populärt än någonsin. Bakgrunden till projektet Arena Vattnet var analyser och kartläggning av de olika idrotternas gemensamma behov som genomfördes 2020–2021. De visade att många vattensportklubbar kämpar med resurser och tillstånd för att utveckla och underhålla sina anläggningar och att det behövs mer kunskaper och insatser på strategisk nivå.

Arena Vattnet har utifrån denna bakgrund utvecklat koncept med smarta lösningar och mer samarbete så att anläggningar kan bli bättre och samtidigt tillgängliga för fler.

Sedan starten 2021 har projektet Arena Vattnet, tillsammans med de olika medverkande vattenidrotterna, bland annat släppt två rapporter – dels om föreningarnas anläggningssituation, dels om vattenidrotternas generella anläggningsbehov och möjligheter att skapa multifunktionella gemensamma lösningar samt.

Mer information om projektet hittar du på www.arenavattnet.se.

Konceptmaterial

Efter projektet sammanställdes en rapport med ett gediget material som kan användas som stöd för både förening eller kommun. Konceptmaterialet "Bygga för idrott på vattnet" passar utmärkt som underlag för diskussion eller projektering oavsett projektets storlek.

Läs den fullständiga rapporten och ta del av konceptmaterialet ”Bygga för idrott på vattnet” – antingen som pdf-fil för nedladdning eller genom att beställa som trycksak.

Kontakt

Dag Johansson
Generalsekreterare SKF
dag.johansson@kanot.com

Kontakta gärna projektledare Anette Önerud med frågor gällande er klubbanläggning, eller för att få tips och underlag för att komma igång med egna projekt.

Anette Önerud
Projektledare Arena Vattnet
anette.onerud@svenskegling.se


Arena Vattnet – Introfilm

Publicerad: 2023-02-14

Senast uppdaterad: 2024-04-10

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV