Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Paddlingsperspektiv på återställning av vattendrag

Med projektet "Paddlingsperspektiv på återställning av vattendrag" har Svenska Kanotförbundet tillsammans med Friluftsfrämjandet tagit fram kunskapsmaterial att använda vid restaureringsarbeten i forsar. Ta del sammanställningen av projektet samt slutrapporten nedan.

Forsrestaureringar

Det pågår just nu ett omfattande arbete på flera håll i Sverige för att, dels restaurera tusentals mil av gamla flottningsleder, dels ett arbete med utrivningar av gamla dammar. Om detta görs på ett medvetet sätt med olika intressenters behov i åtanke kan såväl en ekologiskt god återställning säkras såväl som att intressen för paddling och fiske tas i beaktning.

Arbetsgruppen Älvgruppen bevakar och jobbar även fortsättningsvis med frågor kring vattendrag, forsrestaureringar och kanotleder. Läs mer om Älvgruppens arbete här.

Ta del av remisser och yttranden som Svenska Kanotförbundet lämnat angående forsrestaureringar här.

Kontakt

Tipsa oss gärna på områden där samråd och andra dialogmöten är på gång eller där kanotförbundet ska lämna yttrande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor kring Älvgruppens arbete.

Anders Ahnesjö
anders.ahnesjo@telia.com

Publicerad: 2023-01-30

Senast uppdaterad: 2023-09-01

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV