Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Allemansrätten och paddling

Naturen är vår arena, oavsett om det handlar om tävlings-, motions- eller friluftspaddling. Svenska Kanotförbundet arbetar medvetet för att öka kunskapen om allemansrätten och miljön. Genom våra medlemmar och aktiva kanotister har vi en gemensam möjlighet att påverka för en mer hållbar framtid. Och att tillsammans förverkliga paddlingsdrömmar.

Allemansrätten ger såväl möjligheter som skyldigheter för oss paddlare och som ger oss unika möjligheter att vara ute och njuta av naturen. Allemansrätten bygger på grundregeln "Inte störa, inte förstöra" – en viktig kunskap som vi vill verka för att sprida till alla som kommer i kontakt med naturen och paddling.

Svenska Kanotförbundet har tagit fram en film som vi hoppas ska inspirera till en större medvetenhet och ett ökat ansvar för vår gemensamma arena – vattnet och naturen. Filmen är producerad med stöd från Naturvårdsverket och filmad av Fredrik Wahlén, själv aktiv kanotist och framgångsrik inom kanotslalom.

Du kan även läsa mer om Allemansrätten på Naturvårdsverkets hemsida nedan.

I samarbete med Naturvårdsverkat har Svenska Kanotförbundet även tagit fram en folder kring allemansrätt och paddling – "Allemansrätten paddling", se länk nedan. Vill du hellre beställa hem den gratis kan du göra det här.

Här nedan kan du ta del av några av de viktigaste punkterna i allemansrätten.

Se det vilda utan att störa

Håll avstånd från djurliv och känsliga miljöer. Kanoten går tyst och det är lätt att komma för nära sälar eller häckande fåglar på öar och utmed stränder, undvik att störa fågelhonor och deras ungar.

 • Var extra försiktig under vår och sommar när fåglarna ligger på ägg eller har ungar. Om föräldrarna skräms från boet eller fågelkullarna splittras kan ungarna få svårt att klara sig. Om fåglar eller andra djur uppträder nervöst är du för nära. Storlommen som ofta häckar på öar är särskilt känslig för störningar. Om den simmar omkring utanför stranden har den troligen bo i närheten.
 • Undvik att rasta eller slå läger i närheten av fåglarnas boplatser. Fiskgjusen har ofta boet i toppen av en tall vid stranden eller på någon holme. Om fågeln ”hänger” högt i luften ovanför boet är du för nära. Akta fågelkullar framför kanoten, stanna upp och låt fåglarna hinna undan. Är ni många i grupp är det bästa att samla ihop gruppen och passera kullen så snabbt som möjligt.
 • För att hindra spridning av kräftpest och fisksmittor är det viktigt att kanot och annan utrustning hinner torka ordentligt innan den flyttas från ett vatten till ett annat.
 • För att hindra spridning av den invasiva arten sjögull (näckrosliknande med gula blommor) ska du inte paddla genom sjögullbestånd. Växtdelar slits av och kan bilda bestånd på nya platser.

Skyddade områden

Vissa platser med särskilt känsligt djurliv är skyddade som fågelskyddsområden eller sälskyddsområden. Där är det förbjudet att gå iland och att vistas i närheten hela eller delar av året. Även på andra platser kan allemansrätten vara begränsad genom särskilda regler, till exempel inom strandskyddsområde eller i nationalparker och naturreservat. I sådana områden kan det till exempel vara förbjudet att göra upp eld eller tälta. Det är upp till dig att ta reda på vad som gäller just där du tänker gå iland.

Att gå iland och tälta

 • Övernatta i första hand på iordningsställda lägerplatser. Där finns ofta eldstad, sopkärl och torrtoalett. Välj annars en plats där du undviker att störa dem som bor i närheten. Respektera hemfridszonen.
 • Om du vill stanna flera dygn på en plats är det lämpligt att fråga markägaren. Större grupper bör alltid fråga om lov.
 • Lämna lägerplatsen utan spår. Ta med allt skräp och alla matrester – det är viktigt för att inte sprida smitta. Lägg inga soppåsar invid överfulla sopkärl. Då kan djuren skada sig eller sprida omkring skräpet.
 • Använd lägerplatsens toaletter eller ta med dig resultatet av ditt toalettbesök, till exempel i en hundbajspåse och släng när du kommer iland igen. Gräv annars en grop och täck över ordentligt. Ta därför med en liten spade i kanoten. Toalettpapper kan man elda upp. Djur som grävling och skator kan dra runt toalettpapper, då kan lägerplatsen se tråkig ut även om den var fin när du lämnade den.

Att tänka på när du är på land

 • Om du måste bära eller dra kanoten mellan vattendrag, passera inte över tomt eller åkrar.
 • Om du passerar genom grindar, kom ihåg att stänga dem efter dig.
 • Ska du använda enskilda vägar för att köra ner kanoten till vattnet så titta om det finns skyltar som förbjuder bilåkning.
 • Om du vill ställa upp bilen eller husvagnen över natten vid en enskild väg måste du fråga markägare.
 • I nationalparker, naturreservat, natura 2000-område eller andra skyddade områden gäller speciella regler. Ibland är allemansrätten begränsad, ibland utökad. Information finns vid entréer till parker med mera.

Elda säkert

Lägerelden ger en extra dimension åt friluftslivet, men de skapar också oro hos markägare och är en allvarlig riskfaktor. Skog för stora värden brinner ner varje år på grund av slarv med lägereldar. Tänk på följande punkter.

 • Under sommaren är det ofta eldningsförbud. Då är risken för skogsbrand stor, och du får inte göra upp eld ens i lägerplatsernas eldstäder. På kommunens hemsida, turistbyrån och hos kanotuthyrare får du veta om det är eldningsförbud. Det kan vara risk för brand även annars. Ta med ett litet fältkök eller stormkök, dessa får oftast användas.
 • Om du ändå ska elda, välj en bra plats med stenig eller grusig mark utan växtlighet intill. Se till att ha vatten att släcka med. Se upp med vind som kan föra in gnistor över skogen. Låt elden brinna ut och släck glöden noga med vatten.
 • Elda inte direkt på berget, det spricker sönder!
 • Lägg inte folieförpackningar och annat obrännbart i elden, det blir kvar som skräp.
 • Lämna inga spår efter elden i form av eldstad eller liknande.
 • Grenar, kvistar och kottar på marken får du plocka som bränsle. Men du får inte ta näver, grenar eller på annat sätt skada växande träd.

Aktuell information om brandrisk och eldningsförbud

MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) har gjort appen ”Brandrisk ute”. Via appen hittar du information om läget just nu, eventuellt eldningsförbud och även allmänna råd om eldning.

Ladda ner appen "Brandrisk ute" via MSB:s hemsida här.

På samma sida publiceras även 6-dygnsprognoser för brandrisk. Dessa prognoser kan av naturliga skäl svänga snabbt, vid till exempel regn, och kan därför gärna läsas tillsammans med väderprognosen när man vill se vad som kan väntas framåt.

Jag vill läsa mer om allemansrätten

Naturvårdsverket – Allemansrätten, Allemansrätten – paddling och Allemansrätten på vatten och is
Svenskt Friluftsliv – Allemansrätten
Kanotguiden – Information om allemansrätten


Publicerad: 2022-12-14

Senast uppdaterad: 2024-02-13

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV