Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Vårt hållbarhetsarbete

Svenska Kanotförbundet arbetar aktivt för hållbar utveckling genom flera projekt och engagemang. Under 2022 inledde vi ett strategiskt arbete för att utveckla en hållbarhetspolicy som ska ligga till grund för hela förbundets verksamhet. Denna policy beräknas kunna presenteras 2023.

Kartläggning hållbarhet

Under 2022 har en kartläggning och intressentdialog genomförts, med stöd från Riksidrottsförbundet.

Läs mer om detta arbete här.

Miljöengagerad paddling

Inom SKF:s utbildningssystem har frågor om ansvarsfull vistelse i naturen funnits med under lång tid. När ledar- och instruktörsutbildningar byggdes upp var miljökunskap och frågor kopplade till Allemansrätten en av modulerna. Utbildningstrappan Paddelpasset bygger på de tre delarna teknik, säkerhet och miljö. Ett arbete som färdigställdes våren 2023 var utbildningen "Miljöengagerad paddling", som är en kompletterande kurs för ledare som vill arbeta proaktivt med att skapa miljöengagemang i grupper.

Läs mer om våra utbildningar här.

Aktuella projekt

Svenska Kanotförbundet är med i och driver dessutom flera projekt som rör kanotleder, restaurering av vattendrag eller andra insatser inom vatten- och naturvård.

Du kan läsa mer på vår sidan om våra centrala projekt som du hittar här.

Kontakt

För information kring vårt hållbarhetsarbete kontakta oss gärna.

Dag Johansson
dag.johansson@kanot.com
070-372 54 48

Har du generella frågor kring kanot och förbundets verksamhet är du alltid välkommen att kontakta oss på info@kanot.com.


Publicerad: 2023-01-20

Senast uppdaterad: 2023-03-24

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 125 föreningar och runt 90 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV