Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Vår hållbarhetspolicy

Svenska Kanotförbundet (SKF) ska vara en positiv och inkluderande kraft för hållbar utveckling såväl socialt, miljömässigt som ekonomiskt. SKF:s Hållbarhetspolicy utgör ett ramverk för förbundets centrala hållbarhetsarbete och beskriver hur organisationen tar ansvar och kan bidra till en mer hållbar verksamhet. Policyn utgår från SKF:s antagna vision och värdegrund, där hållbar är ett av fyra kärnvärden som vi bygger vår verksamhet kring.

”Vi lämnar bara krusningar och mersmak.
Välmående medlemmar och natur är en förutsättning för vår idrott. Vi erbjuder paddlingsglädje genom hela livet. Här sker fysisk och psykisk utveckling, i balans med återhämtning, på alla nivåer. Vi arbetar för att minimera vårt avtryck i naturen och vurmar särskilt för vår arena – vattnet.”

– kärnvärde ”Hållbar”


Målsättningen med policyn är att skapa förutsättningar för ökad hållbarhet såväl för ledare och aktiva som för föreningar och anslutna aktörer och därmed bidra till en mer hållbar utveckling och livsstil samt minskad negativ miljöpåverkan. Det huvudsakliga syftet är att sätta riktlinjer för hur arbetet i verksamheten ska bedrivas på förbundsnivå men även genom information och kunskapsspridning kunna engagera enskilda individer såväl inom som utanför organisationen.

Hållbarhetspolicyn har definierat fem fokusområden som är särskilt viktiga att arbeta med:

  • Kunskap och beteende
  • Hållbara föreningar, ledare och aktiva
  • Transporter och resor
  • Material och konsumtion
  • Anläggningar och evenemang

Läs mer om de fem fokusområdena i vår Hållbarhetspolicy Pdf, 1 MB..

Bakgrund

Hållbar utveckling brukar beskrivas i termer av social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Beroende på sammanhanget kan termernas innebörd variera. För Svenska Kanotförbundet är beskrivningarna nedan vägledande.

Social hållbarhet | Innebär att utveckla en verksamhet som värdesätter människors lika värde och sätter människans behov och välbefinnande i centrum.

Miljömässig hållbarhet | Innebär att värna om miljön och hushålla med naturresurser så att nuvarande och kommande generationer kan tillgodose sina behov.

Ekonomisk hållbarhet | Innebär att säkra verksamhetens långsiktiga ekonomiska stabilitet utan att det medför negativa konsekvenser för den sociala eller miljömässiga hållbarheten.

Roller och ansvar

Förbundsstyrelsen antar policyn som fungerar som ett ramverk för hållbarhetsarbetet. Yttersta ansvar för att hållbarhetsarbetet följs har generalsekreteraren. Hållbarhetsarbetet ska ingå som en naturlig och integrerad del i all verksamhet. Hållbarhet ska genomsyra alla beslut på förbundsnivå och hänsyn till hur besluten påverkar människa, miljö och ekonomi ska alltid beaktas.

Förbund, kommittéer och föreningar arbetar utifrån policyns ramverk som ett stöd för aktiviteter i sina verksamhetsplaner.

Ett koncept med syfte att engagera föreningar och enskilda, genom att tydliggöra och förenkla hållbarhetsarbetet, ska utvecklas av kansliet.

Ta del av hela SKF:s Hållbarhetspolicy Pdf, 1 MB..

Kontakt

För information kring vår hållbarhetspolicy kontakta oss gärna.

Dag Johansson
dag.johansson@kanot.com
070-372 54 48

Har du generella frågor kring kanot och förbundets verksamhet är du alltid välkommen att kontakta oss på info@kanot.com.

Publicerad: 2024-06-18

Senast uppdaterad: 2024-07-05

Författare: Helene Ripa

SKF:s Hållbarhetspolicy

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV