Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Satsning mot en mer hållbar verksamhet

Svenska kanotister är generellt sett relativt väl medvetna om natur, miljö, social hållbarhet och personligt engagemang – såväl inom frilufts- och rekreationspaddling som på tävlingssidan.

Vi ser dock ett behov av att fördjupa kunskapen och analysera var organisationen befinner sig i sin strävan att öka medvetenheten och arbetet för en mer hållbar utveckling såväl miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Därför har Svenska Kanotförbundet inlett ett arbete för en mer hållbar verksamhet.

Under 2022 gjordes en kartläggning och intressentdialog, med stöd från Riksidrottsförbundet. Nedan kan du ta del av och läsa mer om både kartläggningen och intressentdialogen i sin helhet.

Nu går arbetet vidare, med målsättningen att anta en Hållbarhetspolicy för Svenska Kanotförbundet under 2023.

Kontakt

Om du har frågor om vårt arbete kring hållbarhet är du välkommen att kontakta oss.

Åsa Andersson
asa.andersson@kanot.com
076-639 50 23

Publicerad: 2023-03-01

Senast uppdaterad: 2023-03-24

Författare: Åsa Andersson

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV