Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Skyddad natur

Som paddlare upplever man naturen på väldigt när håll – det är en del av tjusningen. Det innebär att vi måste ta särskild hänsyn till djur och natur som behöver extra skydd och respektera de skyddade områden som finns. Naturskyddade områden så som nationalparker, naturskyddsområden och Natura 2000-områden kan ha olika föreskrifter. Vissa områden har särskilt skydd som gäller under vissa perioder av året, exempelvis fågelskydd och sälskydd.

Skyddad natur

Som paddlare upplever man naturen på väldigt när håll – det är en del av tjusningen. Det innebär att vi måste ta särskild hänsyn till djur och natur som behöver extra skydd och respektera de skyddade områden som finns. Naturskyddade områden så som nationalparker, naturskyddsområden och Natura 2000-områden kan ha olika föreskrifter. Vissa områden har särskilt skydd som gäller under vissa perioder av året, exempelvis fågelskydd och sälskydd.

natur Värd att skydda

Som kanotist kommer vi nära naturen, det är en fin del av själva upplevelsen. Det innebär också att vi måste ta särskild hänsyn till djur och natur som behöver extra skydd. Var noga att respektera djur- och växtskyddsområden, exempelvis fågelskydd och sälskydd, i de områden du paddlar då de har särskilda föreskrifter som gäller under vissa perioder av året.

Vad kan du göra?

Kolla noga vad som gäller just på den plats du befinner dig. Naturskyddade områden så som nationalparker, naturskyddsområden och Natura 2000-områden kan ha olika föreskrifter på olika platser. Naturvårdsverket har ett kartverktyg som du kan använda för att hitta information om skyddad natur i Sverige.

Många olika sätt att skydda djur och natur

Vid sidan av det formella skyddet sker stora och viktiga åtaganden genom olika frivilliga naturvårdsinsatser, till exempel markägares frivilliga avsättningar av skyddsvärd skog. Naturmiljön kan också skyddas genom andra bestämmelser som gäller särskilda områden. Det handlar bland annat om miljöbalkens hushållningsbestämmelser där till exempel områden av riksintresse anges, liksom älvar och älvsträckor där bland annat vattenkraftverk inte får finnas.

Det finns även djur- och växtskyddsområden där allmänheten, och i vissa fall även markägaren, inte får vistas inom området under en viss tid av året. Kulturreservat bildas i syfte att bevara värdefulla kulturpräglade landskap, men många kulturreservat innehåller även höga naturvärden och värden för friluftsliv.

Mer information om skyddad natur finns att läsa hos bland annat Naturvårdsverket.

Läs mer om skyddad natur


Publicerad: 2023-06-02

Senast uppdaterad: 2024-06-10

Författare: Åsa Andersson

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV