Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet
Collage med vattenidrotterna rodd, kanot, segling.

Arena Vattnet

Tillsammans med andra vattenidrotter inom Riksidrottsförbundet är Svenska Kanotförbundet en del av projektet Arena Vattnet. Det gemensamma initiativet syftar till att stärka kunskap om och förutsättningarna för vattenidrotters anläggningar och utveckla koncept för hållbara och multifunktionella anläggningar för framtiden.

I Sverige finns ca 600 idrottsföreningar med vattensporter och tillsammans är vi ca 150 000 medlemmar. Dessutom har motion och friluftsliv på vattnet blivit mer populärt än någonsin. Bakgrunden till projektet Arena Vattnet var analyser och kartläggning av de olika idrotternas gemensamma behov som genomfördes 2020-2021. De visade att många vattensportklubbar kämpar med resurser och tillstånd för att utveckla och underhålla sina anläggningar och att det behövs mer kunskaper och insatser på strategisk nivå. Arena Vattnet har utifrån denna bakgrund utvecklat koncept med smarta lösningar och mer samarbete så att anläggningar kan bli bättre och samtidigt tillgängliga för fler.

Sedan starten 2021 har projektet Arena Vattnet, tillsammans med de olika medverkande vattenidrotterna, bland annat släppt två rapporter om dels föreningarnas anläggningssituation, dels om vattenidrotternas generella anläggningsbehov och möjligheter att skapa multifunktionella gemensamma lösningar.

Mer information om projektet hittar du på www.arenavattnet.se.

Kontakt

Dag Johansson
Generalsekreterare SKF
dag.johansson@kanot.com

Kontakta gärna projektledare Anette Önerud med frågor gällande er klubbanläggning, eller för att få tips och underlag för att komma igång med egna projekt.

Anette Önerud
Projektledare Arena Vattnet
anette.onerud@svenskegling.se


Arena Vattnet – Introfilm

Publicerad: 2023-02-14

Senast uppdaterad: 2023-09-13

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 125 föreningar och runt 90 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

FÖLJ OSS
Facebook
Instagram
Nyhetsbrev