Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Krishantering

I händelse av olycka och nödsituation ska Svenska Kanotförbundet (SKF) kunna agera för att förhindra, mildra och begränsa stress. Det är också viktigt att begränsa ryktesspridning, men kanske framför allt ge stöd till drabbade.

För att kunna göra det på ett bra sätt har SKF tagit fram en krishanteringsplan. Syftet med handlingsplanen är att skapa beredskap och metoder för agerande vid allvarliga händelser eller olyckor i samband med verksamhet knuten till SKF.

Vid behov kan även en särskild krisledningsgrupp organiseras med uppgift att leda arbetet vid en större krisartad händelse. Pandemin Covid-19 är ett exempel på när gruppen varit samlad i närtid.

Kontakt

Dag Johansson
Generalsekreterare
dag.johansson@kanot.com
070-372 54 48

Har du generella frågor kring kanot och förbundets verksamhet är du alltid välkommen att kontakta oss på info@kanot.com.


Publicerad: 2022-12-01

Senast uppdaterad: 2023-01-20

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV