Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Incidentrapportering

Svenska Kanotförbundet samlar in rapporter om olika incidenter som ett led i arbetet med att främja en trygg och säker paddling. Fyll gärna i formuläret och hjälp oss att kontinuerligt bredda vår kunskap och för att förbättra vårt förebyggande arbete med att göra paddling till en tryggare och säkrare aktivitet. Uppgifterna hanteras konfidentiellt.

Rapportera incident

Länk till formuläret hittar du här.

Varför incidentrapport?

Incidentrapporteringen är frivillig, men samtidigt också en viktig del i vårt säkerhetsarbete. Det finns flera anledningar till att skicka in en incidentrapport.

  • Att återge vad som hände kan vara ett sätt att reflektera och dra lärdom av det som hände.
  • Enskildas erfarenheter kan ge lärdomar för många. De är även pusselbitar i Kanotförbundets säkerhetsarbete att lära från och se var vi behöver förändra eller förstärka information, rekommendationer och utbildningsmaterial.
  • Det ger en möjlighet för Kanotförbundet att föra ett utåtriktat arbete framåt i dialog med andra berörda, till exempel andra vattenaktivitetsutövare, politiker och beslutsfattare.

Vem kan skicka in en incidentrapport?

Incidentrapporteringen är till för alla kanotister, du behöver inte vara medlem i en kanotförening eller liknande. Det spelar ingen roll om det är en organiserad eller privat paddling.

Vad ska rapporteras?

Vi ser gärna att ni rapporterar när något oväntat inträffat som lett till skada eller allvarlig risk för skada. Det innebär att vi vill ha in så kallade ”near misses” likväl som faktiska incidenter.

Rapporteringen gäller främst personskador, men även större materialskador som på kajaker och bilar är viktiga att följa upp. Exempel som inte behöver rapporteras är till exempel kapsejsningar i situationer där det kan vara en naturlig och kanske väntad del i aktiviteten – som exempelvis vid vågsurfning eller vid nybörjarpaddling där paddlingen sker i en skyddad miljö.

Är du osäker?

Skicka in även om du är osäker på om det är relevant eller kontakta oss om du vill rådgöra med någon.

Hur hanteras incidentrapporterna?

Data som samlas in genom incidentrapporterna behandlas konfidentiellt. För att uppgiftslämnaren ska få bekräftelse på mottagen inrapportering och eventuell återkoppling vill vi att du lämnar kontaktuppgifter i avsett fält. Informationen från incidentrapporter kan användas för att utveckla säkerhetsarbete och utbildningsmaterial, och får inte återges på ett sätt som kan göra det möjligt att identifiera någon person.

Kontakt

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar.

Katinka Ingves
katinka.ingves@kanot.com
076-611 43 03

Har du generella frågor kring kanot och förbundets verksamhet är du alltid välkommen att kontakta oss på info@kanot.com.

Rapportera en incident här!

Kapsejsad kanot med varningstriangel

Publicerad: 2022-12-01

Senast uppdaterad: 2023-09-04

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV