Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Information om styrelsebeslut gällande övervägande av uteslutning

Under ett styrelsemöte förra veckan fattade kanotförbundets styrelse beslut om ”övervägande av uteslutning” av en av förbundets anslutna föreningar, Falu KK. Då det är ett beslut som kan väcka frågor väljer vi här att informera om beslutet.

SKFs styrelse har fattat beslut om övervägande av uteslutning av föreningen Falu Kanotklubb (FKK). Beslutet grundar sig i upprepade förseelser där FKK bryter, och tillåter företrädare för FKK att bryta, mot både SKFs värdegrund samt överenskomna tävlingsregler och stadgar. Styrelsen anser att det beteende som tillåts i föreningen är så pass allvarligt att medlemmar riskerar att behandlas på ett sätt som inte är förenligt med idrottens värdegrund. Det är en tråkig och inte önskvärd situation, men beslutet anses nödvändigt av en enig styrelse.

Det här är början på en process där FKK har möjlighet att ge sin syn på situationen. Det är tråkigt att behöva göra det här, men det finns såpass mycket information och händelser att vi tyvärr inte har något annat alternativ, sammanfattar styrelsens ordförande Lars Martinsson.

Beslutet om övervägande av uteslutning innebär att FKK nu får en möjlighet att inkomma med ett yttrande till SKFs styrelse. Föreningens yttrande tillsammans med styrelsens underlag utgör sedan ett samlat underlag som ligger till grund för den fortsatta processen.

En anonymiserad version av styrelsens underlag, utan bilagor, finns att ta del av här.

Publicerad: 2022-01-28

Senast uppdaterad: 2022-12-21

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV