Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Information gällande beslut om uteslutning av förening

Svenska Kanotförbundets styrelse har den 8 mars fattat beslut om uteslutning av Falu Kanotklubb ur Svenska Kanotförbundet. Beslutet fattades utifrån det underlag som låg till grund för det tidigare beslutet om övervägande av uteslutning.

Under styrelsemöte på tisdagen den 8 mars beslutade förbundsstyrelsen att utesluta Falu Kanotklubb (FKK) ur Svenska Kanotförbundet. Beslutet togs mot bakgrund av tidigare beslut om övervägande av uteslutning, vilket informerades om här. FKK har därefter haft möjlighet att lämna ett yttrande, vilket man avstått från att göra. Då inget ytterligare underlag har inkommit står styrelsen fast i sin mening att FKK bryter, samt tillåter företrädare för FKK att bryta, mot såväl värdegrund som stadgar och regler.

–Det är tråkigt att behöva göra detta, men vi bedömer att beslutet är nödvändigt eftersom föreningen inte uppfyller de grundläggande villkor som gäller för att vara ansluten till förbundet, säger förbundets ordförande Lars Martinsson.

Styrelsens beslut är kommunicerat till FKK. FKK får överklaga beslutet till Riksidrottsnämnden (RIN). Beslutet träder i kraft när överklagandetiden på tre veckor har gått ut eller vid den tidpunkt RIN meddelar sitt beslut. Om RIN bedömer att det inte föreligger grund för uteslutning är FKK fortsatt medlem av förbundet.

Publicerad: 2022-03-10

Senast uppdaterad: 2022-12-21

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV