Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Riksidrottsnämnden upphäver förbundsstyrelsens beslut gällande uteslutning

Förbundsstyrelsens beslut om att utesluta Falu Kanotklubb ur förbundet överklagades till Riksidrottsnämnden (RIN). RIN har nu behandlat ärendet och bifaller föreningens överklagande. Därmed upphäver RIN styrelsens beslut.

Svenska Kanotförbundet (SKF) har tagit del av Riksidrottsnämndens (RIN) beslut där de bifaller föreningens överklagande, vilket innebär att styrelsens beslut om att utesluta Falu Kanotklubb (FKK) ur förbundet upphävs:

RIN finner att skälen för uteslutning, såsom de formulerats i SKF:s beslut, varken enskilt eller sammantaget utgör en tillräcklig saklig grund för att utesluta Föreningen. RIN beslutar att, med upphävande av SKF:s beslut den 8 mars 2022, bifalla Föreningens överklagande, innebärande att Föreningen fortsatt är medlem i SKF.

Förbundsstyrelsen konstaterar att RIN inte delar den bedömning som låg till grund för beslutet om uteslutning, men välkomnar samtidigt den klarhet som beskedet bidrar till. Beslutet innebär att den formella process som styrelsen initierade i vintras nu avslutas i och med beslutet från RIN. RINs beslut får inte överklagas.

Publicerad: 2022-06-17

Senast uppdaterad: 2022-12-21

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV