Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

RF presenterar den nya rapporten "Vägar till världstoppen"

Hur når man egentligen världstoppen? Ta del av forskningsrapporten från Riksidrottsförbundet som följt 18 elitidrottare som gjort resan från debut i landslaget till den absoluta världstoppen.

Möjligheterna att nå världsklass som elitidrottare skiljer sig mycket åt och vägen till framgång är allt annat än spikrak. Det framgår av den nya rapporten Vägar till världstoppen som Riksidrottsförbundet publicerat.

Astrid Schubring, Karin Grahn, Pär Rylander, Suzanne Lundvall och Elin Bergström, verksamma vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet, har undersökt hur svenska elitidrottare når världsklass. I studien intervjuas 18 elitidrottare som gjort resan från debut i landslaget till den absoluta världstoppen inom individuell idrott, lagidrott och paralympisk idrott – från både sommar- och vinteridrotter.

– Möjligheterna att nå världsklass som elitidrottare skiljer sig mycket åt och vägen till framgång är allt annat än spikrak. Elitidrottare är i behov av en familj eller närstående som kan ge både ekonomiskt och socialt stöd eftersom det stödet saknas i delar av elitidrotten, såsom resurssvaga idrotter och paraidrott. Det innebär att idrotten riskerar att missa många duktiga idrottare som vill satsa på sin idrott men inte har en familj eller närstående med de resurserna, säger Astrid Schubring, docent vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Om en idrottare ska kunna hålla på under en längre tid och om Sverige fortsatt vill ha konkurrenskraftig idrott på internationell nivå måste stödet formas för att kunna ta hänsyn till elitidrottares individuella behov. Elitidrottare behöver kunna kombinera sitt elitidrottande med familjeliv, studier och arbete. Det ställer krav på elitidrottens eget stödsystem, omgivningen i allt från möjligheter till anpassning av studier till stöd från CSN samt försäkringsskydd vid hälsoproblem och tillgång till trygghetssystem som sjukpenning, föräldraförsäkring och pensionspoäng. Det kräver också arbetsgivare som är beredda att hantera den flexibilitet som en dubbel karriär med arbete och elitidrott kräver, visar studien.

– Vi måste optimera befintliga resurser men också utveckla förutsättningar än mer framåt för förbättrade och mer jämlika möjligheter för morgondagens världsidrottare. Det gäller hela vägen från förening, via landslag och ända upp till världstoppen. Detta är grunden i Riksidrottsförbundets, Sveriges Olympiska kommittés och Sveriges Paralympiska Kommittés satsning #Elitidrott2030 där vi behöver fortsätta arbetet med samordning och individualisering men också stöd från näringsliv och det offentliga, säger Peter Mattsson, projektledare #Elitidrott2030, Riksidrottsförbundet.

Ta del av hela rapporten – ”Vägar till världstoppen”

 

Text och bild – Riksidrottsförbundet

Publicerad: 2023-01-19

Senast uppdaterad: 2023-02-08

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV