Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Projektet Arena Vattnet fortsätter att öppna dörrar

Tillsammans med andra vattenidrotter inom Riksidrottsförbundet är Svenska Kanotförbundet en del av anläggningsprojektet Arena Vattnet. Det gemensamma initiativet syftar till att stärka kunskap om och förutsättningarna för vattenidrotters anläggningar och utveckla koncept för hållbara och multifunktionella anläggningar för framtiden.

Projektet Arena Vattnet har kartlagt vilka behov en klubb har för sin anläggning eller plats, och fångat upp goda exempel på lösningar som finns ute bland klubbarna. Syftet är att ta fram ett praktiskt underlag för den som vill bygga nytt eller utveckla en anläggning. Både klubbar och kommuner ska kunna använda materialet för att få hjälp med till exempel hur en lämplig brygga bör utformas, hur stort ett förråd bör vara, eller vilka detaljer man ska tänka på som gör en anläggning mer flexibel och tillgänglig. Projektet har utvecklat mallar, koncept och metoder för framtidens anläggningar.

– Vi är verkligen med längst fram och utvecklar nya idéer för idrottsanläggningar. Att projektet fokuserar på multifunktion, hållbarhet och tillgänglighet, och att vi dessutom genomför det som ett samarbete mellan flera olika vattenidrotter – det är många som tycker det är spännande, berättar projektledaren för initiativet Arena Vattnet, Anette Önerud.

– Det ligger helt rätt just nu när frågan om anläggningar, och att över huvud taget hitta platser för klubbarna att vara, har hamnat i toppen på agendan, säger projektledaren Anette Önerud, som varit med sedan initiativet drogs i gång hösten 2021. Vi tror att ökad multifunktion kan vara svaret på resursbristen och göra vattensporterna mer relevanta i samhället. Genom att investera tillsammans, och bli fler som kan använda en plats, så blir det mer värdefullt och lättare att hålla en jämnhög nivå, fortsätter Anette.

Uppmuntrar klubbar till att våga ha en vision

Anettes bästa tips till en klubb som funderar på att bygga nytt är att våga sikta högt och ta fram en vision. Det är mer troligt att få gehör för en idé som engagerar, och som kan ge stora värden tillbaka till samhället. Om klubben kan förmedla en övertygande bild av hur det kommer se ut, och vilken bra verksamhet den kommer kunna erbjuda, då är det lättare att bevilja tillstånd och projektmedel, att hitta sponsorer och att få med medlemmarna. Våga ha en vision. Anette har träffat mer än 30-talet klubbar senaste året och ger gärna ger tips via telefon eller mail till den som vill.

– De flesta vattensportklubbar äger och driver sin anläggning själva, men det kan vara tufft för en ideell klubb att ordna med tillstånd eller få ihop resurserna till investering. Många får verkligen kämpa. På några håll finns även exempel på kommuner som tar ansvar för att även vattenidrotter ska ha tillgång till bra anläggningar, på samma sätt som till exempel en fotbollsklubb inte ska behöva anlägga och underhålla sin egen plan. Vi hoppas att det ska bli vanligare med kommunala sjösportsanläggningar, och att kommuner börjar se det stora värdet med att fler kan komma ut på vattnet, avslutar Anette.

Prata mer om vattensportanläggningar

Den 7–9 mars medverkar Arena Vattnet på mässan Träffpunkt Idrott i Göteborg för att berätta om koncept och behov för framtidens multifunktionella vattensportanläggningar. Att prata om detta och sprida medvetenhet till kommuner och inom idrottsrörelsen har varit ett viktigt arbete. Våra anläggningar, med bryggor, förråd och klubbhus, är lika viktiga som en idrottshall för en annan klubb. Vi behöver synas för att få bättre förutsättningar, och att få sitta med vid bordet där budgetar sätts eller inriktningsbeslut tas.

Under Träffpunkt Idrott kan de som vill även träffa Anette Önerud i Riksidrottsförbundets monter för att prata mer.

Projektet, som är finansierat av medel från RF, kommer att fortsätta under hela 2023 och förhoppningsvis leverera både konkreta material och förändring genom påverkansarbete. Klubbar välkomnas att höra av sig till projektledare Anette Önerud med frågor och tips.

Mer information om projektet – www.arenavattnet.se
Läs mer om mässan Träffpunkt idrott – www.traffpunktidrott.se

Rapporter

Sedan starten 2021 har projektet Arena Vattnet, tillsammans med de olika medverkande vattenidrotterna, bland annat släppt två rapporter om dels föreningarnas anläggningssituation, dels om vattenidrotternas generella anläggningsbehov och möjligheter att skapa multifunktionella gemensamma lösningar.

Kontakt

Kontakta gärna projektledare Anette Önerud med frågor gällande er klubbanläggning, eller för att få tips och underlag för att komma igång med egna projekt.

Anette Önerud
Projektledare Arena Vattnet
anette.onerud@svenskegling.se
070-376 12 80


Publicerad: 2023-03-01

Senast uppdaterad: 2023-03-01

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV