Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Engagerande förbundsmöte 2023

I lördags genomfördes Förbundsmötet på hotell Elite Palace i Stockholm. Även detta år var mötesordförande för dagen Anna Iwarsson som med sin erfarenhet ledde dagen på ett proffsigt och tydligt, men lättsamt sätt.

Förra årets hybridvariant av förbundsmötet upprepades i år med hög närvaro, både i röstlängd och i diskussioner. Ombuden var fördelade med hälften på plats i Stockholm och hälften på länk digitalt. Efter en inledning av förbundets ordförande Lars Martinsson där han betonade vikten av värna de ideella krafterna i en orolig och osäker tid – demokrati, miljöaspekten samt ekonomi, men även lyfte svensk kanots fantastiska framgångar under 2022, hölls en tyst minut för att minnas de som lämnat oss under året. Efter den hedrande stunden inleddes de mer formella punkterna.

Anna Iwarsson, bland annat vice ordförande i Riksidrottsstyrelsen och en av de nominerade kandidaterna till ordförandeposten i Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna, valdes till mötesordförande. Därefter summerades det gångna året och lades till handlingarna, årets motioner och propositioner avhandlades, verksamhetsplanerna för 2023 gicks igenom och personer valdes till olika roller.

Bland mängden motioner och propositioner som klubbades kan bland annat noteras:

  • Styrelsens proposition om en ny vision och värdgrund fick bifall av mötet.
  • Införande av ny mästerskapsklass samt antagande av tävlingstekniska regler för grenen Roll tillstyrktes.
  • Namnändringarna till Kajakcross samt Stand Up Paddling antogs.
  • Diverse tilläggspropositioner som berörde ett antal regeländringar inom flera olika discipliner, bland annat Kanotmaraton, Kanotsegling, Stand Up Paddling, diskuterades och gick positiva beslut till mötes efter notering om att få en generell redaktionell översyn.
  • KK Mälarpiraternas motion gällande ändring av representantsreglerna diskuterades flitigt och slutligen ansåg förbundsmötet motionen som besvarad.
  • Mellansvenska Kanotförbundets motion gällande lottningssystem inom sprint ansågs besvarad efter en förklaring av Slätvattenkommittén Bredd.
  • Styrelsens proposition om att, för innevarande år 2023 fastställa grundavgifterna till 2022 års nivåer, fick bifall.

När det kom till personval blev det idel omval av personer i revisors- och disciplinnämndsvalen, även valberedningen fick fortsatt förtroende. Styrelsen kompletterades med mötets enda val, fyllnadsval där Anna-Maria Lövberg valdes in och ersätter Lena Norrman. Lena, som varit en uppskattad ledamot i styrelsen sedan 2020, avtackades med bland annat ett gåvobevis med planterade träd, blommor och choklad.

Efter att styrelsen var vald lämnade Anna Iwarsson över till Lars Martinsson som tackade för förtroendet för ytterligare ett år som ordförande och blickade kort fram mot ett spännande 2023. Både Anna, som mötesordförande, och Anders Danielsson, som mötessekreterare, tackades med gåvobevis för planterade träd och choklad.

Innan det var dags att runda av för denna gång presenterade årets utmärkelser – Årets Ledare | Björn Johansson & Christian Klahr, Årets Kanotist | Melina Andersson samt Årets Talang | Eric Hedin. Stort grattis till er alla!

Nu ska protokollet justeras och kommer sedan finnas tillgängligt här på hemsidan. Genomförda stadgeändringar ska skickas till RF för granskning och sedan publiceras den uppdaterade versionen. Likaså ska de tävlingsregler som blev ändrade skrivas om och publiceras.

Publicerad: 2023-03-21

Senast uppdaterad: 2023-03-21

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV