Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Svenska Kanotförbundet undertecknar Kebnekaiseprotokollet

Som ett viktigt steg i arbetet mot en mer hållbar utveckling signerar Svenska Kanotförbundet idag Kebnekaiseprotokollet tillsammans med sju andra friluftsorganisationer – på plats vid STF Kebnekaise fjällstation. De största klimatutsläppen från friluftslivet kommer oftast från resor och transporter och därför fokuserar protokollet främst på just det området.

Under toppmötet på STF Kebnekaise Fjällstation deltar ledarna från många av Sveriges största friluftsorganisationer samt nyckelpersoner från transportbranschen såsom tågbolag, Trafikverket, länstrafiken, departement och riksdagens trafikutskott. Forskare från bland annat Tarfala forskningsstation och Mistra Sports and Outdoor har visat på hur klimatförändringarna påverkar friluftslivet och hur ett mer klimatsmart resande kan underlättas. Detta tar åtta av Sveriges största friluftsorganisationer nu fasta på genom att gemensamt signera Kebnekaiseprotokollet.

– Att underteckna Kebnekaiseprotokollet matchar vårt pågående hållbarhetsarbete där givetvis transporter och resor är ett område som vi vill jobba vidare med, säger Dag Johansson, generalsekreterare på Svenska Kanotförbundet.

Kebnekaiseprotokollet innehåller bland annat kravet på att alla undertecknare ska göra en klimatkartläggning av organisationens resor samt att ta fram en åtgärdsplan för att minska de klimatutsläpp de ger upphov till. Undertecknandet av protokollet blir även startskottet för ett helt nytt nätverk som ska underlätta för friluftslivets organisationer att snabbt minska dessa utsläpp.

– Tillsammans organiserar vi inom det svenska friluftslivet 1,8 miljoner medlemmar, om vi agerar gemensamt för mer klimatsmart resande så ger det effekt. Det är därför vi nu lanserar Kebnekaiseprotokollet och bildar det här nya nätverket, säger Maria Ros Hjelm, generalsekreterare Svenska Turistföreningen.

Svenska Kanotförbundets representanter på klimattoppmötet Dag Johansson, GS och Åsa Andersson, hållbarhetsansvarig höll en diskussionsgrupp under vandringen till Kebnekaise fjällstation. Vilken roll spelar ideella ledare i strävan mot en mer hållbar verksamhet och hur kan vi göra mer medvetna val som bidrar till positiv förändring? Det var frågor som lyftes och Dag Johansson sammanfattar:

– Det blir så tydligt att det ideella ledarskapet engagerar och det finns en stor kraft och potential kopplat i frågor kring hållbarhet och här kan vi göra skillnad.

Mer information om toppmötet och deltagare finns här.

Fakta

Följande organisationer undertecknar Kebnekaiseprotokollet

  • Svenska Turistföreningen
  • Svenskt Friluftsliv
  • Svenska Kanotförbundet
  • Orienteringsförbundet
  • Scouterna
  • Naturskyddsföreningen
  • Cykelfrämjandet
  • Svenska Fjällklubben

Protokollet i dess helhet kan läsas här Pdf, 2 MB..

Kontakt

Åsa Andersson
Hållbarhetsansvarig, Svenska Kanotförbundet
asa.andersson@kanot.com
076-639 50 23

Dag Johansson
Generalsekreterare, Svenska Kanotförbundet
dag.johansson@kanot.com
070-372 54 48

Svenska Kanotförbundet är en av åtta friluftsorganisationer som skriver under protokollet.

 

Svenska Kanotförbundets generalsekreterare Dag Johansson diskuterar ledarskap under vandringen till Kebnekaise fjällstation.

Publicerad: 2023-09-12

Senast uppdaterad: 2023-09-13

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV