Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Kartläggning - Barn- & Ungdomsledare

Föreningar som redovisat LOK-aktiviteter erbjuds att delta i en kartläggning kring vilka som leder vår barn- och ungdomsverksamhet, med ett tillhörande föreningsstöd på 4000 kr.

Svenska Kanotförbundet vill få en bättre bild kring vilka som leder vår barn- och ungdomsverksamhet ute i föreningarna, för att både få en tydligare bild kring mångfalden av ledare och kunna skräddarsy framtida stöd och utbildningsinsatser till föreningar.

Föreningarna får möjlighet att bidra till kartläggningen genom att svara på en enkät digitalt. Som tack för hjälpen för att ni är med och bidrar till bättre kunskap, erhåller svarande föreningar ett föreningsstöd på 4000 kronor om svar inkommit senast 15 oktober. Föreningsstödet får användas fritt i föreningarnas verksamhet.

Enkäten är ämnad för föreningar som registrerat LOK-aktivitetet någon gång under de senaste åren och kommer även skickas ut specifikt till föreningar.

Enkäten besvaras företrädesvis av någon föreningsrepresentant med god insikt i föreningens barn- och ungdomsverksamhet.

För att komma till enkäten, klicka här.

Kontakt

Danny Hallmén
Utvecklare
danny.hallmen@kanot.com
073-62 54 198

Publicerad: 2023-09-25

Senast uppdaterad: 2023-09-26

Författare: Danny Hallmen

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV