Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

En av kategorierna är "Årets idrottsförening". Temat är idrott hela livet och föreningar som erbjuder regelbundna idrottsaktiviteter för målgruppen 65+ kan nomineras.

Nominera till priset "Årets Eldsjäl"

Nu är det dags att nominera era hjältar och förebilder till priset "Årets Eldsjäl" i kategorierna Idrottsförening, Ledare, Inkludering och Hälsa. Nominera senast 12 november 2023.

Förra året var Torbjörn Jonsson, Brokinds IF en av tre finalister i kategorin ”Årets Ledare”. Nu är det åter dags att nominera era hjältar och förebilder inom svensk paddling.

Årets Eldsjäl är en tävling med ett pris instiftat av Folkspel där svenska folket kan nominera sina eldsjälar i olika kategorier. Passa på att ge alla de vardagshjältar och ideella krafter som gör det unika föreningslivet möjligt genom att nominera dem och ge dem den uppskattning de mer än förtjänar. Mer om Årets Eldsjäl hittar ni här.

Ni kan nominera i fyra olika kategorier – Årets idrottsförening, Årets ledare, Årets inkludering och Årets hälsa. Nomineringen är öppen mellan 11 september och 12 november 2023.

Årets idrottsförening

Årets Idrottsförening är ett samarbete mellan Folkspel och Riksidrottsförbundet. Kategorin byter tema varje år, baserat på viktiga områden som idrotten behöver jobba med. I år kan ni nominera föreningar som erbjuder regelbundna idrottsaktiviteter för målgruppen 65+. En förening som på organisatorisk nivå aktivt arbetar med att erbjuda ”Idrott hela livet”.
Verksamheten ska sträva efter att uppnå idrottsrörelsens vision ”Svensk idrott – världens bästa” och följa idrottens värdegrund – Glädje och gemenskap – Demokrati och delaktighet – Allas rätt att vara med – Rent spel.

Läs mer om kategorin "Årets idrottsförening" och nominera här.

Årets ledare

Ledarskap handlar om att uppmärksamma andras och egna känslor och beteenden och använda den kunskapen klokt för att nå målen. Nominera en person som motiverar genom sitt målorienterade sätt och skapar samhörighet där alla känner sig delaktiga. Kommunicerar effektivt i rollen som ledare och ser till att andra lyckas och att föreningen utvecklas. En eldsjäl i den här kategorin är någon eller några som dag efter dag, representerar ett jämlikt, tydligt och utvecklande ledarskap. Som stimulerar och uppmuntrar, som genom sitt ledarskap.

Läs mer om kategorin "Årets ledare" och nominera här.

Årets inkludering

Inkludering handlar om att skapa möjligheter för alla att vara med i samma miljö, känna sig delaktiga i gemenskapen – där olikhet ses som en tillgång. Nominera en person som målmedvetet arbetar för att motverka utanförskap, som står upp för allas lika värde och rätt till en aktiv fritid. För att bli en eldsjäl i kategori Inkludering ska den nominerade aktivt jobba för att berika mångfalden och hjälpa människor – oavsett bakgrund, hudfärg, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

Läs mer om kategorin "Årets inkludering" och nominera här.

Årets hälsa

Hälsa handlar inte bara om fysisk träning och kroppsligt välbefinnande. Hälsa är att förebygga ohälsa genom att synliggöra, sprida kunskap och motivera. Det psykiska välbefinnandet är lika viktigt som det fysiska för att må bra i vardagen. För att kunna bli en eldsjäl inom kategorin Hälsa ska den nominerade hjälpa människor omkring sig att må bra fysiskt och/eller psykiskt.

Läs mer om kategorin "Årets hälsa" och nominera här.

Publicerad: 2023-09-29

Senast uppdaterad: 2023-09-28

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV