Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet
erasmus Irland 2023

Fördjupad kunskap och nya intryck

”Det händer något mer när vi faktiskt träffas fysiskt och kan utbyta erfarenheter. Vi får fördjupad kunskap och träffar människor vi aldrig fått kontakt med annars.”
Det kunde Kanotförbundets kanslipersonal Katinka Ingves och Åsa Andersson konstatera när de fick möjlighet att besöka sina irländska kollegor genom Erasmus+ Idrott Mobilitet i under hösten.

– Varje möte ger en ny pusselbit som vi tar med oss i vårt fortsatta arbete här på hemmaplan, konstaterar Katinka Ingves efter hemkomsten till Sverige igen.

Erasmus Mobilitetsprojekt för idrottspersonal finns i två varianter, dels Job Shadowing och dels Trainer Assignment. Som personal räknas både anställda och ideella. Katinka och Åsa deltog i Job shadowing, och Clara Tesch Thunberg och Håkan Mattsson är med i projektets Trainer Assignment-del som fortfarande pågår.

Internationellt symposium för kvinnor

Irlandsbesöket inleddes i Malahide norr om Dublin med deltagande vid det första International Women in Paddlesports Symposium någonsin, där över 100 deltagare från ca 34 länder möttes, inspirerades, deltog i workshops och panelsamtal, allt under ledorden: Change Locally, Change Globally, Change Together. Symposiet arrangerades av ICF med stöd av irländska kanotförbundet.

Fokus låg på kvinnligt ledarskap med ambitionen att få fler kvinnor aktiva inom kanot som idrottsform och rekreation. Även Eva Lindmark från Kanotförbundets kanotpolokommitté deltog på symposiet. Inledningstalare var Internationella Olympiska kommitténs ordförande Thomas Bach, ICF:s ordförande Thomas Konietsko samt ICF:s vice ordförande Cecilia Farias.


Ett irländskt initiativ som inspirerade speciellt var ”Bridge the gap”, lett av Emer Carton. Emer är ansvarig för inkludering och jämställdhet på det irländska kanotförbundet. Satsningen syftar till att minska gapet mellan kvinnor och män inom kanot, genom att göra riktade insatser och skapa fler aktiviteter för att stärka kvinnliga kanotister och skapa mötesplatser.

Inspirerande möten och erfarenhetsutbyten

Under Irlandsvistelsen besökte Katinka, Åsa, Clara och Håkan även flera kanotklubbar i Dublin, ledsagade av Steve Fahy från Canoeing Ireland, motsvarigheten till Kanotförbundet. Steve är utbildningsansvarig på irländska kanotförbundet, och jobbar för närvarande bland annat med att revidera och delvis förnya det irländska utbildningssystemet.

East Coast Sea Kayaking Club bjöd med Katinka och Åsa på en paddeltur längs kusten söder om Dublin, utanför Bray och Dalkey Island. Klubben är en så kallad ”Roof-Rack-Club” med medlemmar från hela östra Irland men utan klubbhus eller anläggning. Medlemmarna har ändå valt att ansluta sig till en förening inom det irländska kanotförbundet och paddla organiserat för att känna gemenskap, trygghet genom utbildade ledare/instruktörer samt för förmåner som goda försäkringar och möjligheter till utbildningar.

Kanotleder och möjligheter att paddla säkert har både det Canoeing Ireland och det irländska riksidrottsförbundet Sport Ireland arbetat med. Ciara Munnelly och Anna Grant på avdelningen för friluftsliv på Sport Ireland tog emot Åsa och Katinka på studiebesök och berättade hur man under fyra år tagit fram arbetsmetoder, lokala kommittékontakter och ramverk för förvaltning och inspektioner av främst vandringsleder men i viss utsträckning även “blueways”, det vill säga vattenvägar.

Inom kort presenterar Sport Ireland en helt ny digital plattform där faciliteter, leder och anläggningar för idrott, aktivitet och friluftsliv samlats, med syftet “Get Ireland Active”. Detta var mycket intressant för Åsa och Katinka att ta del av, då Svenska Kanotförbundet står inför ett liknande arbete, där vi kan se stora samordningsmöjligheter med andra aktörer.

Clara och Håkan är med i Trainer assignment-delen. I projektet har de fått möjlighet att följa irländska instruktörer och vara med på flera olika utbildningar och examinationer. Deras erfarenheter berättar vi mer om när de kommit tillbaka.

För den som är intresserad av att göra ett Erasmus mobilitetsprojekt finns mer information på MUCF:s hemsida.

Kontakt

Vill ni veta mer om besöket i Irland eller projektet är ni välkomna att kontakta oss.

Katinka Ingves
katinka.ingves@kanot.com

Åsa Andersson
asa.andersson@kanot.com

Publicerad: 2023-10-12

Senast uppdaterad: 2023-10-13

Författare: Åsa Andersson

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV