Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Anders Danielsson, årets mötesordförande guidade på ett proffsigt och tryggt sätt distriktens ombud genom årets dokument, motioner och propositioner.

Förbundsmötet 2024

I lördags genomfördes förbundsmötet på hotell Elite Palace i Stockholm samt via länk. I år var mötesordförande för dagen Anders Danielsson som med sin gedigna erfarenhet ledde dagen på ett proffsigt och tryggt sätt.

Precis som de senaste åren hölls Svenska Kanotförbundets förbundsmöte i en hybridvariant, även detta år med hög närvaro. Distriktens ombud var fördelade med cirka hälften på plats i Stockholm och hälften digitalt. Förbundets styrelseordförande Lars Martinsson inledde sedvanligt och reflekterade över den oroliga omvärld och osäkra tid vi lever i gällande demokrati, miljö och ekonomi. Men främst tog han avstamp i svenskt kanot 2023 och allt bra som hänt under året – "alla ska känna sig stolta". Med korta nedslag i verksamheten som kopplades an till vår vision och värdegrund, lyfte Lars många fina bidrag som tydligt och klart kan kopplas till våra kärnvärden "Trygg – Hållbar – Stolt – I täten".

Efter det hölls ett fint minnestal av generalsekreterare Dag Johansson samt en tyst stund för att hedra och minnas de lämnat oss under året, särskild vikt lades på Börje Andersson och Agneta Andersson som båda två lämnade efter sig många värdefulla insatser. Efter den hedrande stunden inleddes de mer formella punkterna.

Mötets mer formella delar

Till mötesordförande valdes Anders Danielsson som med sin långa historia och gedigna erfarenhet inom Svenska Kanotförbundet kändes självklar när han greppade ordförandeklubban. Därefter summerades det gångna året och lades till handlingarna, årets motioner och propositioner avhandlades, verksamhetsplanerna för 2024 gicks igenom och personer valdes till olika roller.

Bland de motioner och propositioner som klubbades kan bland annat noteras.

  • Styrelsens proposition om att arbetet med "Strategi 2030" ska fortsätta, samt att framtagandet av en slutversionen av densamma till förbundsmötet 2025, fick bifall av mötet.
  • Motionen om att utreda frågan kring en Friluftspaddlingskommitté, och om utredningen så visar, tillsätta en verksamhetskommitté för Friluftspaddling under 2024 tillstyrktes.
  • Motionen om att redan till Sprint-SM 2024 införa Mix K4 200 m och låta denna distans ersätta mixstafetterna tillstyrktes också.
  • En motion gällande utredning av användning och reglering av användning av flytväst, med fokus mot slätvatten, antogs.
  • Diverse propositioner som berörde ett antal tävlingsregeländringar inom kanotsprint, Stand Up Paddling och motionsklass gick positiva beslut till mötes.

Val och avtackning

När det kom till personval blev idel omval av revisorerna. Disciplinnämnden bjöds på två nyval där Daniel Hemselius valdes in som ny ordförande och Alva Johansen som ny ledamot. Även i valberedningen var det nyval och som ny ordförande valdes Nenad Martinis och som ledamöter Marcus Remmerfors och Elin Thulin.

För styrelsens del blev det omval av Anna-Maria Lövberg samt nyval på Anna Krögerström samt Siri Hector. Astrid Landgren Patterson och Marcus Remmerfors avslutar sitt styrelseuppdrag efter fyra år. De båda har varit mycket uppskattade ledamöter i styrelsen och avtackades med bland annat ett gåvobevis till Unicef samt vattenflaska i stål med inskription "Vi förverkligar paddlingsdrömmar".

Efter att styrelsen var vald lämnade Anders Danielsson över till Lars Martinsson som tackade för förtroendet för ytterligare ett år som ordförande innan det var dags att runda av med att presenterades årets utmärkelser.

Utmärkelser

Årets Ledare – Jenny Ferry, Umeå KK
Årets Kanotist – Melina Andersson, Bråvikens KK
Årets Talang – Lucas Boyum, Malmö SUP Club

Stort kanotist – Lars Walkler, Brunnsvikens KK

Utöver dessa fick föreningsrepresentanter på plats förtjänstdiplom för vidare distribuering. Diplomen tilldelas en person eller en organisation inom kanotidrotten som har nedlagt ett förtjänstfullt arbete för denna idrott.

Protokollet

Nu ska protokollet justeras och kommer sedan finnas tillgängligt här på hemsidan. De tävlingsregler som blev ändrade ska skrivas om och kommer också publiceras. Senare i vår kommer det hållas utbildning för berörda parter kring de nya tävlingsreglerna, mer information om kommer separat.

Förbundsmötet 2024, distriktens ombud blickar framåt

Publicerad: 2024-03-18

Senast uppdaterad: 2024-03-18

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV