Gå till innehåll
Svenska Kanotförbundet

Svenska Kanotförbundet representerades av Åsa Andersson, Helene Ripa, Katinka Ingves och Dag Johansson.

Friluftsforum – en plats för dialog och samverkan

Svenskt friluftsliv anordnade för första gången konferensen "Friluftsforum – en mötesplats för det organiserade friluftslivet" på Djurönäset utanför Stockholm. Svenska Kanotförbundet var på plats, tillsammans med representater från andra medlemsorganisationer, och fick uppleva två välfyllda och givande dagar med workshops, samtal och erfarenhetsutbyte.

Svenskt Friluftsliv är en av Svenska Kanotförbundets centrala bidragsgivare tillsammans med Riksidrottsförbundet. Vår verksamhet har en fantastisk bredd och erbjuder allt från spontant friluftspaddling till tävling på elitnivå, men innefattar också ett uppdrag när det gäller att öka och sprida kunskapen kring säkerhet på vattnet och allemansrätten. Att tillsammans med andra medlemsorganisationer inom det svenska friluftslivet få prata och diskutera frågor ur ett bredare perspektiv, och med det som utgångspunkt, skapar en fantastisk dynamik och positiv dialog. Forumet är ett unikt tillfälle att möta personer med olika roller och beröringspunkter inom friluftsorganisationerna som man kanske inte stöter på i vanliga fall.

Strategi, mod och samverkan

Under forumets första dag fick vi, friluftslivets aktörer, en möjlighet att träffas och diskutera frågor kring Svenskt Friluftsliv pågående arbete med den nya friluftsstrategi som ska träda ikraft nästa år och gälla fram till 2035. Här fick vi i fyra olika workshops diskutera kring deras tänkta målområden – Sänkta trösklar, Kunskap, Samhällsutveckling och Allemansrätten. Eftersom vi var fyra stycken på plats från förbundet tog vi var sitt område. Och det blev intensiva debatter, mycket lärande, härliga aha-upplevelser och inte minst många tankar kring hur vi bättre ska kunna ta till vara på varandras erfarenheter och kunskap för att tillsammans göra större underverk. Samverkan, mod, framåtlutad var ord som ofta förekom i både de små och stora samtalen. Sammanfattning av workshoparna i promenadform bland berghällar och knotiga tallar.

– Det händer mycket när människor med bred kunskap, ödmjukhet och gemensamma intressen möts i nya sammanhang. Den synergi som skapas är fantastisk och jag tar med mig glädje, energi och inspiration från dagarna, säger Helene Ripa, kommunikatör på Svenska Kanotförbundet.

Dagens avslutades med mingel och middag med galastämning och även prisutdelning i det nyinstiftade priset "Årets friluftslyft". Vi var en av tre finalister i kategorin "Allemansrätten" med vårt fina spel Paddlarens naturbingo. Glada för att kommit ända till final, även om vi inte vann. Förutom god mat bjöd middagen på nya bekantskaper och insikter men, kanske framför allt, festklädda människor på strålande humör!Årsstämma och motion

Dag två inleddes med en mer organiserad sammafattning från gårdagens arbete och många nya värdefulla inspel innan Svenskt Friluftslivs årsstämma drog igång. Den som inte tror att årsmöten kan vara relevanta, korta och väldigt underhållande borde delta på deras årstämma. Tack för skratt och för väl mottagen motion som vi tillsammans med Livräddningssällskapet och Scouterna lämnat in.

Motion från SKF, Livräddningssällskapet och Scouterna antogs

Tillsammans med Livräddningssällskapet och Scouterna hade Svenska Kanotförbundet lämnat in en motion "Digital plattform för friluftslivet", för att utreda och kartlägga förutsättningar för en gemensam digital samlingsplats med utgångspunkt för det organiserade friluftslivet i Sverige – för ökad tillgänglighet, folkhälsa, hållbarhet, säkerhet och trygghet. Motionen bifalles av årsstämman – du kan ta del av hela motionen och svaret nedan.

Mer att läsa kring både medlemskonferensen Friluftsforum och årsstämman inklusive alla handlingar hittar du här.


Publicerad: 2024-04-23

Senast uppdaterad: 2024-04-24

Författare: Helene Ripa

OM OSS
Svenska Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har SKF 121 föreningar och runt 78 Godkända Kanotcentraler. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ni som paddlar finns även på andra ställen i Sverige, men vi för din talan – oavsett om du är medlem eller inte.

KONTAKT
Svenska Kanotförbundet
Såningsvägen 1
954 42 Södra Sunderbyn

Telefon: 070-372 54 48
E-mail: info@kanot.com

PRENUMERERA PÅ SKF:S NYHETSBREV